Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Türk tüketicisin elektrikli araç beklentisi yüksek
ÜRÜN ADI
Türk tüketicisin elektrikli araç beklentisi yüksek
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri’nin yeni raporuna göre, Türkiye’deki tüketicilerin elektrikli araçlara ilgisi yüksek… Ancak, elektrikli araçlarda yaygınlaşmanın sağlanması için tüketicilerin hem bilgi ve farkındalık seviyesinin arttırılması hem de çekincelerinin giderilmesi konusunda sektör paydaşlarına önemli görevler düşecek.

Deloitte tarafından Türkiye’deki tüketicilerin elektrikli araçlardan beklentilerini anlamak üzere gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını ortaya koyan “Elektrikli araçlar yolda… Dönüşüme hazır mısınız?” başlıklı rapor yayımlandı. Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’da yapılan online araştırmaya dayanan raporda, elektrikli araçlarla ilgili ülkemizdeki ve Avrupa’daki potansiyel tüketici profilleri, Türk tüketiciler açısından yaygınlaşmanın önündeki engeller ve beklentiler, sonuçlarla karşılaştırmalı olarak inceleniyor.

Elektrikli araçların geleceği parlak

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri ortağı Güneş Süsler, yayımlanan rapora ilişkin olarak, “Tüketicilerin elektrikli araçlara yüksek ilgisi dikkate alındığında çevre dostu elektrikli araçların geleceği parlak gözüküyor. Ancak yaygınlaşmanın önünde çeşitli engeller de var. Tüketicilerin performans ile fiyat beklentileri, sürüş menzili, şarj altyapısı, toplam maliyet konularındaki kaygıların giderilmesi ve eş zamanlı olarak tüketici bilgi seviyesi ve farkındalığının geliştirilmesi yaygınlaşma açısından kritik” dedi.

Süsler, “Gerekli şarj altyapısı çalışmaları, vergi, mevzuat, düzenlemelerin tamamlanması ile tüketicinin menzil, araç güvenilirliği, emniyet, performans, satınalma maliyeti gibi kaygılarının aşılması, tüketici bilgi seviyesi, farkındalığının yükseltilmesi için tüm kamu kurumları, otomotiv sanayi kuruluşları, otomotiv dernekleri ve özel sektör kurumlarına görevler düşmekte. Ayrıca kullanım özellikleri dikkate alınarak kamu araçları, filo araçları, taksilerde elektrikli araç kullanımının arttırılması ve gelişmiş ülkelerdeki araç paylaşımı gibi alternatif uygulamaların geliştirilmesi de yaygınlaşmayı hızlandıracak”diye konuştu.

Türkiye’deki ilgi daha fazla

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki katılımcıların elektrikli araçlara Avrupalı tüketicilere oranla çok daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor. Türk tüketicilerin bu araçlar hakkındaki farkındalığı her geçen gün artmasına rağmen henüz bilgi seviyelerini düşük olarak nitelendirmeleri dikkati çekiyor. Araştırmanın diğer dikkat çekici sonucu da tüketicilerin elektrikli araçlardan beklentilerinin en üst seviyede olması.

Tüketicilerin elektrikli araç satın alma kararı vermesini, içten yanmalı motorlu araçlardan da beklenen güvenilirlik, emniyet ve toplam kalite faktörlerinin yanı sıra sürüş menzili ve şarj süresi gibi performans faktörleri ile satınalma fiyatı, enerji tüketim, bakım ile tamir gibi toplam kullanım maliyetleri ve çevresel faktörlerin etkilediği görülüyor.

Menzil, şarj ve maliyet en önemli kriterler

Rapora göre, tüketicilerin elektrikli araçlardan beklentileri üç ana başlık altında toplanıyor:

1. Sürüş menzili: Türkiye’deki tüketicilerin haftaiçi ve haftasonu günlük sürüş dinamikleri dikkate alındığında, elektrikli araçların neredeyse tamamının sunduğu 120 kilometrelik sürüş menzili tüketicilerin kullanım ihtiyaçları açısından yeterli olmasına karşın tüketicilerin yüzde 80′i tarafından elektrikli araç satınalmayı değerlendirmek için 120 kilometre ve altındaki sürüş menzilinin yeterli bulunmuyor.

Elektrikli araçlarda teknolojik gelişmeler ile sürüş menzilinin geliştirilmesinin yanı sıra konvansiyonel enerji tedarik alışkanlıklarının elektrikli araçlar doğrultusunda adaptasyonu ve şarj istasyonu yayılımının arttırılması ile tüketicilerin sürüş menzili konusundaki kaygılarının giderilebileceği öngörülüyor.
2. Şarj süresi ve altyapısı: Hızlı şarj, Avrupalı tüketiciler tarafından kritik olarak görülmesine karşın Türkiye’deki tüketiciler uzun süreli şarj opsiyonuna daha sıcak yaklaşıyor. Uzun süreli şarj için evde şarj tüketiciler tarafından en çok kabul gören opsiyon olarak dikkati çekerken iş yerinde şarj opsiyonunun en düşük ilgiyi görmesi planlı enerji tedarik alışkanlıkları konusunda tüketicilerin bilgi ve farkındalık seviyesinin düşük olduğunu ortaya çıkarıyor.
Tüketicilerin farkındalık seviyesi ile şarj istasyonlarının bulunabilirliğinin arttırılması, şarj süresi ve altyapısı konusundaki tüketici kaygılarını gidererek elektrikli araçların yaygınlaşmasını önemli ölçüde hızlandıracak.


3. Fiyat ve toplam maliyet: Türkiye’deki tüketiciler, Avrupa ortalamalarına paralel olarak elektrikli araçlara, içten yanmalı motorlu araçlara oranla daha fazla ücret ödemek istememektedirler. Benzin fiyatlarının trendi ve içten yanmalı motorların yakıt tüketim verimliliği de elektrikli araçların yaygınlaşması için belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor.
Tüketicilerde satınalma, bakım, tamir, enerji tüketimi maliyetlerini içeren toplam sahip olma maliyeti etkenleri üzerindeki farkındalığın artması da elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandıracak.

Raporda, Türkiye’deki tüketicilerin elektrikli araçlara yüksek oranda ilgi göstermesine karşın bunların yaygınlaşması, tüketicilerin bilgi ile farkındalık seviyelerinin arttırılması ve tüketici kaygılarını giderecek aksiyonların hayata geçirilebilmesi ile mümkün olacağı öngörülüyor.

Rapora şu internet adresinden ulaşabilirsiniz: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets/Documents/turke_tr_manufacturing_elektrikliaraclar_140711.pdf

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb