Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
‘Lokumcu’nun ölümüyle kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik ilişkisi var’
ÜRÜN ADI
‘Lokumcu’nun ölümüyle kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik ilişkisi var’
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, İstanbul Tabip odası’nda bugün yaptığı basın açıklamasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs 2011 tarihinde Hopa’daki seçim mitinginde çıkan olaylar sonucu yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili Bilimsel Araştırma Kurulu Raporu’nu açıkladı. Bilimsel Araştırma Kurulu üyeleri,  TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, THİV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Tunçalp DEMİR (Göğüs Hastalıkları Uzmanı), Uz.Dr. Ümit ÜNÜVAR (Patoloji ve Adli Tıp Uzmanı) katıldığı açıklamada, “Dosyada mevcut belgeler incelenerek hazırlanan raporda, ölüm ile kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır” dendi.

TTB Merkez konseyi açıklamasında, gaz bombası ya da gözyaşartıcı bomba olarak bilinen“gösteri kontrol ajanları”nın uzun yıllardan beri dünyada toplumsal gösterilerin kontrolünde ya da savaş kimyasalı olarak kullanıldığına dikkat çekilerek, “Ülkemizde de toplumsal olaylarda biber gazı kullanımı neredeyse gündelik bir uygulama olmuş; ne yazık ki sokaklardan meydanlara, tutukevlerinden hastane bahçelerine dek uzanan bir yelpazede halka, hak arayanlara karşı kullanılan bir silaha dönüşmüştür” dendi.

Açıklamada, 1 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul’da yaşanan olaylarda İbrahim Sevindik’in;  son olarak 30 Haziran 2011 tarihinde Batman’da Hatice İdin’in ölümü gibi birçok olayda ölümlerin yoğun gaz kullanımına bağlı olduğu iddiaları gündeme geldiği, ancak yetkililer tarafından reddedildiğine işaret edilerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs 2011 günü Hopa’daki seçim mitingi sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’yla ilgili olarak da ölümün polisin kullandığı bibergazına bağlı olduğu iddia edilmiş, Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinin 20.06.2011 tarihli raporunda ise ‘kişinin ölümünün kendisinde mevcut kalpte enfarktüs ve intraalveoler taze kanamaya bağlı kalp ve akciğer hastalığı ile meydana gelmiş olduğu’ sonucuna varılmıştı” dendi.

TTB açıklamasında, Adli Tıp Raporu sonucunda Lokumcu ailesi adına 342 avukat tarafından TTB’ye başvurularak; 

- Müteveffanın kalp krizi geçirmesinin nedeni

·  Müteveffada “mevcut” olduğu belirtilen akciğer ve kalp hastalıklarını tetikleyen etkenin ne olduğu, yoğun kimyasal madde kullanımı ile kalp krizi arasında nedensellik bağı olup-olmadığı

·  Otopsi esnasında analizi yapılan maddeler  (etil alkol, uyuşturucu vb) arasında gazın bulunup-bulunmadığı,

·  Hopa’da kullanılan gazların isimlerinin/etkin maddelerinin bilinip-bilinmediği

·  Hangi kimyasal madde/ hangi etkin madde gaz kullanıldığı bilinmeden, ölüm nedeni tespit edilip-edilemeyeceği

sorularak, bilimsel görüş ve değerlendirme talebinde bulunulduğu belirtildi.

 Açıklamada ayrıca, konuyla ilgili olarak TTB Merkez Konseyi tarafından Prof. Dr. Özdemir Aktan (Genel Cerrahi uzmanı, Marmara ÜTF, Genel Cerrahi AD), Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (Adli Tıp uzmanı, İstanbul Ün. İstanbul TF Adli Tıp AD), Prof. Dr. Tunçalp Demir (Göğüs Hastalıkları uzmanı, İstanbul Ü Cerrahpaşa TF, Göğüs Hastalıkları AD),  (Kardiyoloji uzmanı, İstanbul Ü İstanbul TF Kardiyoloji AD), Uz. Dr. Ümit Ünüvar’dan (Patoloji ve Adli Tıp uzmanı, TTB) oluşan bir Bilimsel Araştırma Kurulu oluşturulduğu ve dosyada mevcut belgeler incelenerek hazırlanan rapor ailenin avukatlarına iletildiği kaydedildi.

Lokumcu’nun ölümüne neden olacak kalp rahatsızlığı yok

Açıklamada, Bilimsel Araştırma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, şu sonuçlara ulaşıldığı belirtildi:

“1956 doğumlu Metin Lokumcu’nun; 31.05.2011 tarihli hastane evrakı, ifadeler, Hopa C. Savcılığı soruşturma dosyası ve 01.06.2011 günü Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinde yapılan otopsisi bulguları bir arada ve bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde;

1.   Kişinin ölümüne neden olacak düzeyde bir kalp hastalığı ya da KOAH düzeyinde bir akciğer hastalığı olmadığı, otopsi raporu sonucunda bildirildiği gibi kendisinde mevcut bir hastalık sonucu ölmediği,

2.   Emosyonel olarak stresli bir ortamda kimyasal gaza (OC ve CS) maruz kaldığı,

3.   Bilimsel olarak en muhtemel ölüm mekanizmasının; kimyasalın ön planda solunum sistemi üzerindeki etkisi ile oluşturduğu akciğer hasarı, asfiksi, solunum yetersizliği, asidoz ve daha küçük bir olasılıkla sebep olabileceği ani hipertansif krizle birlikte gelişen akciğer ödemi ve tüm bu sayılan mekanizmaların tetikleyebileceği ventriküler fibrilasyon olduğu,

4.   Ölüm ile kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik ilişkisi vardır.

Bilimsel Araştırma Kurulu’nun Metin Lokumcu ile ilgili hazırladığı rapor, toplumsal olaylarda kullanılan gaz bombası ile ölüm arasındaki nedensellik bağını ortaya koymasıyla bir ilk ve bilimsel literatür açısından da son derece önemli olduğuna dikkat çekiline TTB açıklamasında, şöyle dendi: “ TTB olarak beklentimiz; konuyla ilgili adli soruşturmanın, raporun ortaya koyduğu bilimsel gerçekler doğrultusunda, ciddiyetle yürütülmesi,

 Kendisini bir kez daha saygıyla andığımız emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun 31 Mayıs 2011’de Hopa’da hayatını kaybetmesine yol açan gaz kullanımı konusunda sorumluluğu olanların cezalandırılması,

İnsan sağlığına etkileri nedeniyle bir kimyasal silah olan göz yaşartıcı gazların yasaklanması, “hiçbir durumda” kullanımına izin verilmemesi,

 Türkiye’de hak aramanın baskıyla karşılaşmadığı bir ortamın tesis edilmesidir.” 

Metin Lokumcu ile ilgili TTB Bilimsel Araştırma Kurulu Raporu’na şu internet bağlantısından ulaşabilirsiniz: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.3&thid=13576fe16fd77859&mt=application/msword&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3De4ac75d90d%26view%3Datt%26th%3D13576fe16fd77859%26attid%3D0.3%26disp%3Dsafe%

 

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb