Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Avukatlardan Çevre Hukuku Derneği
ÜRÜN ADI
Avukatlardan Çevre Hukuku Derneği
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

İstanbul Barosuna bağlı bir grup avukat tarafından çevrenin hukuk yoluyla korunması amacıyla Çevre Hukuku Derneği kuruldu.

Dernek çevre ihlaline gözcü olacak 

Dernek yazılı açıklamasında "Türkiye' de ve Dünyada yöneticiler ve siyasetçiler 'dünyayı kurtaracak' çözümlerin uzağındalar. Çevre duyarlılığı anlamında çocuklarımızı çöp toplamaya gönderiyorlar ya da sağlığa zararlı kimyasallar taşıdığı herkesçe bilinen şehir suyunu '20 gündür şehir şebekesine veriyoruz, kimseye bir şey olmadı' diye övünebiliyorlar" diyor.

"Yaşanabilir bir çevrede yaşamak bir haktır. Hak; hukukla korunur" diyen dernek yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

  • Çevre ihlalleri karşısında ortaya çıkan hukuk çabalarını birleştirmek ve yurtaşın ulaşabileceği hak arama yollarını oluşturmak,
  • Çevre alanındaki hukuk mevzuatını geliştirmek, mevzuatın eksik ve yanlışlarını düzeltmek ve geliştirilmesine katkı yapacak çabaları birleştirmek,
  • Kamuoyunu çevrenin hukuk yoluyla korunması konusunda aydınlatmak, küresel iklim felaketi senaryoları karşısında yapılabilecek bir şeyler olduğunu hatırlatmak, İnsanlara iyi bir çevrede yaşamanın bir hak olduğu bilincini anlatmak, bu bilinci yaygınlaştırmak.

Dernek, 1982 Anayasasında çevre hakkına ilişkin düzenlemede çevre ihlalleri ile ilgili olarak, zarar görme koşulu aranmaksızın tüm yurttaşlara dava açma hakkının tanıma ve Danıştay’ın bu doğrultudaki kararları son derece olumlu ve önemli olduğunun altını çiziyor.

"Çevrenin idari işlemler veya idari kararlar yanı sıra hukuk yoluyla korunması için gerekli olan, bu yasal mevzuatın yurttaşlarca kolayca kullanılabilmesini ve anlaşılır hale getirilmesini sağlamaktır.Bu bakımından düşünüldüğünde,çevre ihlali oluştuğunda, bilgiyi paylaşmak ve bu bilgiyi kamuoyu bilgisine taşımak kadar, ihlal karşısında sınırlamalar getirecek olan hukuk yoluna başvurma yollarını oluşturmak da önemlidir."

 

http://bianet.org/bianet/cevre-ekoloji/107437-avukatlardan-cevre-hukuku-dernegi

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb