Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Tek Adreste
ÜRÜN ADI
Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Tek Adreste
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

İklim değişikliğinin yönetimi, ülkeler, ekonomiler ve şirketler için önümüzdeki yılların en önemli işlevlerinden biri olacaktır. Şirketlerin maddi ve maddi olmayan varlıklarına artık sera gazı envanterlerinin veya faaliyetlerinden dolayı oluşan kurumsal karbon ayak izlerinin hesaplanmaya başlandığı yeni bir döneme giriyoruz. ESCARUS, dünyada kabul görmüş global, çevresel ve sürdürülebilir yaklaşımları Türk iş dünyasına entegre etmek üzere kurulmuş olan bir yapıdır.

Ülkeler ve ekonominin tüm paydaşları çevresel ve sosyal konularda sistematik önlemler almak ve bu konuları iş süreçlerine entegre etmek için girişimlerde bulunurken; finansal kurumlarının ise iş süreçlerinde çevresel ve sosyal etkileri gözetmeleri, proje değerlendirme ve kredilendirme süreçlerinde sadece finansal konuları ve riskleri değil, proje ile oluşacak çevresel ve sosyal etkileri de dikkate alma durumundadır.  Günümüzde çevresel ve sosyal konularda medya, STK, müşteri, tedarikçiler gibi etki gruplarının olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz.  
İklim değişikliğinin ancak iyi yönetilerek aşılabileceğine inanan ve bu konuyu politika ve iş süreçlerine başarılı bir şekilde entegre eden TSKB, bu alandaki tecrübelerini iş dünyasına aktarmak üzere iştiraklerinden Yatırım Finansman’ın ana hissedarlığında ESCARUS Sürdürülebilir Danışmanlık adıyla bir inisiyatife öncülük ediyor.  

Adını İngilizce karakterler üzerinden Enerji ve Çevre’nin E’si, Sürdürülebilirlik’in S’si, Karbonun CAR’ı, Akıl ve Biz’i temsil eden US’un birleşiminden alan ESCARUS’un tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan TSKB Genel Müdürü Halil Eroğlu, “TSKB’nin uzun yıllara dayanan kanıtlanmış bilgi birikimi, uzun süredir başarılı bir şekilde uygulanan çevre yaklaşımları ve bu alanda yurtdışında son üç yıldır ödüllerle taçlandırılan tecrübeleri ışığında ESCARUS kuruldu.

Sürdürülebilir Danışmanlık, marka adıyla ESCARUS, kuruluş tecrübesini, uluslararası boyuttaki bilgi ve metodolojiyi TSKB’den alıyor ve artık yoluna TSKB’nin ana iştiraklerinden Yatırım Finansman’ın ana hissedarlığında bağımsız olarak devam edecek. Çevre, Enerji (Yenilenebilir ve Enerji Verimliliği) ve Sürdürülebilirlik konularında danışmanlık hizmetleri verecek” dedi.

Çevre, enerji ve sürdürülebilirlikte danışmanlık hizmeti tek bir adreste…

Escarus Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hülya Kurt ise yaptığı açıklamada, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik konularının birbirine organik olarak çok sıkı bağlı olduğunu vurguladı. Kurt, “Temel manifestomuz iklim değişikliği konularında entegre çözümler üretmektir" dedi., ESCARUS’un iklim değişikliği ile ilgili tüm alt alanlara yönelik danışmanlık sunacağını açıklayan Kurt, finans kurumları için çevre konusunun artan önemi karşısında konuyu sadece teknik değil, risk boyutlarıyla ele alan, bu konuda altyapı ve çözüm üreten modellere sahip olduklarını ifade etti. Çevre konusunda sadece finans kurumlaruyla kısıtlı kalmayacaklarını özel sektör firmalarına yönelikte hizmetler vereceklerini vurguladı. Proje finansmanı alanında özellikle enerji ve çevre temalı yatırım projelerinin doğru, tarafsız, çevresel, sosyal, inşaat, arazi temini, kamulaştırma, satın alma,  iş modellerinin kurulması, üretim projeksiyonları ve alternatif çalışmalarında yer alacağı komple hizmetler sunacaklarından bahsetti. ‘Enerji Verimliliği’nin önümüzdeki yılların en önemli konularından biri olacağına değinerek bu konuyu gerçekten çok iyi bildiklerini belirtirken, “Son üç yıldır Enerji Verimliliği konusunda çok yol aldık. Enerji finansmanında finansçı perspektifiyle tüm fırsat ve tehditleri dikkate alan değerlendirme, iş planı hazırlama ve finansman hizmetleri vereceğiz. Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası düzeyde uzun yıllar önce başlayan bazı inisiyatif ve projelerin Türkiye’de de başlamış olmasından dolayı çok mutluyuz. TSKB’de bu konularda Türkiye’de hep ilkleri yapan ekiptik. Escarus olarak konunun özünü çok iyi biliyoruz, bu alanlarda yeni ve uluslararası çizgilerde modelleri Türk iş dünyasına sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

ESCARUS, TSKB’nin bilgi birikimi ve gücünü alarak doğdu ve bağımsız olarak yoluna devam edecektir.

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb