Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Nükleer silahları ortadan kaldırın
ÜRÜN ADI
Nükleer silahları ortadan kaldırın
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Dünyanın her yerinden 10 binlerce kişi, topladıkları imzaları 29-30 Haziran 2001 tarihinde Paris’te toplanacak geçen yıl yapılan Nükleer Silahların Yalımasını Önleme Anlaşmasının ( Nuclear Non-Proliferation Treaty-NPT)  Gözden Geçirilmesi Konferansı öncesigelecek 10 yılda nükleer silahları 1 trilyon dolar harcanmasının kabul edilemeyeceğini açıkladı. Bildiriyi imzalayanlar, bu kaynakların üzerinde uluslararası anlaşmaya varılan Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (Millenium Development Goal)  doğrultusunda, temel insani gereksinimlere ayrılmasını talep etti http://cutnukes.globalzero.org). Nükleer silahların bakım ve geliştirilmesi için sadece ABD’nin bir yılda yaptığı 50 milyar dolarlık harcama, BM yoksulluğun azaltılması Bin Yıl Hedeflerini karşılamaya yetiyor.

Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED-International Physicians for the Prevention of Nuclear War – IPPNW Turkey Affiliate) Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Genel Sekreter Dr. Derman Boztok, Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Kampanyası’nın (http://www.icanw.org), 25 Haziran 2011 tarihini bu yılki Nükleer Silahsızlanma Günü olarak kabul ettiğine (http://www.nuclearabolition.org) belirterek, “Her yıl, nükleer silahsızlanma kapsamında önemli olaylara rastlayan tarihler, küresel eylem günü olarak kabul edilmektedir. Nükleer silah sahibi beş ülke (P5: ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin) 29-30 Haziran 2011 tarihinde Paris’te toplanacak ve geçen yıl yapılan NPT Gözden Geçirilmesi Konferansı ertesindeki gelişmeleri değerlendirecektir. Bu yılki küresel barış ile demokrasi güçlerinin eylemleri, nükleer silahların yasadışı kılınması ve tamamen ortadan kaldırılması için bir uluslararası sözleşme hazırlamaları konusunda bu beş ülke yöneticilerine açık kitlesel bir uyarı niteliğindedir” dedi.

Ekonomik krizleri gerekçe göstererek hükümetlerin, başta yaşlılar, engelliler, çocuklar gibi bakıma muhtaç gruplarınki olmak üzere sosyal güvenlik harcamalarını dramatik olarak kısmakta olduğunu kaydeden dikkat çeken Boztok, “Temel sağlık hizmetlerinde sorumluluklarını üzerinden atmakta, kamu hizmet kurumlarını elden çıkarıp özelleştirmekte, toplumsal kalkınma ve gelişimin temel itici gücü olan nitelikli eğitim yatırımlarını yapmamakta, dünyada 200 milyonu bulan işsizliği giderici, destek sağlayıcı önlemlere kaynak ayırmamakta, hava ve su başta olmak üzere çevreyi koruyacak yenilenebilir enerji programlarını geliştirmemektedir. Buna karşın kaynakları sorumsuzca insanlığı ve dünyayı yok edecek nükleer silahlara ayırmaktadırlar” dedi.

Dünyada 22 bin 660 nükleer silah var

Bugün dünyada 22 bin 600 kadar nükleer silah bulunduğuna (ABD 9600, Rusya 12000, İngiltere 225, Fransa 300, Çin 240, Hindistan 60-80, Pakistan 70-90, Israil 80, Kuzey Kore 10’dan az) dikkat çeken Boztok, şunları söyledi: “Avrupa’da Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye NATO nükleer silahlarını ülkelerinde bulundurmaktadırlar. ABD ve Rusya’nın 2 bin kadar nükleer silahı, birkaç dakika içinde karşılıklı ateşlenebilecek biçimde yüksek alarm durumunda tutulmaktadır. Bu bombalar 1945’te Japonya’da kullanılanlardan defalarca daha güçlüdür. Böylesi tek bir bomba dahi, kalabalık bir kentin üzerinde patlatılması durumunda milyonlarca insanın ölümüne neden olacaktır. P5’lerin Paris toplantısında özellikle nükleer silahların karşılıklı derhal ateşlenebilecek yüksek alarm durumundan çıkarılması kararının alınması da istenmektedir. Kazaya da bağlı olabilecek böyle bir karşılıklı ateşleme durumunda uygarlık sona ereceği gibi, yeryüzündeki canlıların büyük bir kısmı yok olacak, dünya şimdiki küresel ısınmadan, on yıllarca sürecek bir nükleer kışa sürüklenecektir.”

Galibi olmayacak olan bir nükleer savaştan korunmanın tek yolu nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması ve denemeleriyle birlikte yasaklanması olduğunu işaret eden Boztok, Nükleer Silahlar Sözleşmesi’nin böyle bir sonucun güvencesi olacağını söyledi.

Küresel emperyalizm nükleer silahları, dünya halkları üzerinde sömürü gücünü korumak üzere çok yönlü olarak sürdürdüğü özel sınıf savaşının önemli bir tehdit enstrümanı olarak kullandığını öne süren NÜSHED Genel Sekreteri Dr. Boztok, şöyle konuştu: “Finans kapitalin küresel neoliberal saldırıları, yarattığı ekonomik krizler, derin eşitsizlikler, etnik ve dinsel temelli çatışma istikrarsızlıkları, terör ve savaşlar, insanlığı küresel faşizm denebilecek bir rejimin ağır baskısı altında toplumsal yıkıma sürüklemektedir. Başta para olmak üzere üretim araçları, bilgi-iletişim teknolojisi ve medyaya hemen tamamen sahip olan küresel sermaye, insan hakları ve hukuku çiğneyerek, politik süreçleri ve toplumsal yapıları kontrol edip koşullandırmakta, emekten yana demokrasi güçlerini çaresiz duruma ve umutsuzluğa düşürmek, teslim almak, köleleştirmek istemektedir.”

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb