Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Haliç köprüsünde kim doğru söylüyor
ÜRÜN ADI
Haliç köprüsünde kim doğru söylüyor
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

UNESCO’nun Dünya Tarihi Mirası kapsamından çıkmasına yol açacak projelerinden biri olan Haliçt’te metro geçişine izin verecek köprü için örgütün bazı değişikliklere ikna olduğu geçen hafta basına yansımıştı. Köprünün mimarı Hakan Kıran’ın

“UNESCO’yu bir haftada ikna ettim” sözleri ile basına yansıyan durumun hiçte öyle olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın arkadaşı ve meslektaşı olan mimar Kıran’ın bazı “Bazı değişiklerle proje UNESCO tarafından da onaylandı” demişti. Oysa UNESCO Dünya Kültürel Miras Komitesi’nin dün aldığı kararda, “Köprü tasarımının, kültürel varlığının evrensel değerine ciddi olumsuz etkisi olacağına dair varılan sonucu, endişe ile dile getirmektedir” dendi.

Bu durum, “Kim doğruyu söylüyor” sorusunu gündeme getirdi. UNESCO’nun Dünya Mirası Komitesi’nin dün aldığı karar da şöyle:

Dünya Mirası Komitesi;
 

1.     WHC-11/35.COM/7B.Add belgesini incelemiş
2.     Sırasıyla 32. (Quebec 2008), 33. (Sevlla 2009) ve 34. (Brasilia 2010) oturumlarında alınan 32 COM 7B.11, 33 COM 7B.124 VE 34 COM 7B.102 kararlarını değerlendirmeye almıştır

3.     Taraf devletin, Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile ilgili etki değerlendirme raporları hazırlanmasına dair uluslararası uzmanlar ve ICOMOS rehberliğinde gerçekleştirdiği çabaları görmektedir ve son oturumda geçerli olan köprü tasarımının, kültür varlığının evrensel değerine ciddi bir olumsuz etkisi olacağına dair varılan sonucu, endişeyle dile getirmektedir.
4.     Köprünün tasarımı üzerine sütunların inceltilmesi, metro istasyon örtüsünün değiştirilmesi gibi bazı açılardan bakıldığında etkiyi değiştirebilecek farklılıkların uzman önerisiyle yapıldığını görmektedir. Ancak, köprünün önerildiği gibi değiştirilse de varlığın olağanüstü evrensel değeri üzerine olumsuz etkisi olacağını endişeyle belirtmektedir.

5.     Köprünün 2005’te Dünya Miras Komitesi’ne hiçbir şekilde danışılmadan prensipte kabul edilmesiyle ilgili hayal kırıklığını dile getirmektedir. Bu durum eylem rehberinin 172. Paragrafına uygun değildir.  İki uçta metro tüneli çalışmalarıyla köprünün konumu ve tasarımı neredeyse önemli oranda değiştirilemeyecek şekilde belirlenmiştir.
6.     Komite ayrıca yetersiz iletişim, köprüyle ilgili öneriler, koruma planı ihtiyacı, WHC-11/35.COM/7B.Add, s. 165’te belirtildiği şekilde dünya mirası etkin yönetim sistemi ve korunma durumu, trafik ve turizm için gelişme stratejileri, tampon bölge konularında yetersiz geri dönüş nedeniyle hayal kırıklığını dile getirmektedir.

7.     Taraf devletin taslak bir yönetim planı oluşturma çabalarını görmekle beraber teslim edilen taslak içeriğinin gereken geniş kapsamlı, çok disiplinli ve etkin niteliğe sahip olmadığını düşünmektedir. Planın, etkili bir koruma çerçevesi, işler bir yönetim sistemi oluşturacak ve ilgili paydaşları dahil edecek, otoriteler arası dialogu güçlendirecek, halkın ve ilgi gruplarının katılımı sağlayacak, şehrin tarihi peyzajının önündeki büyük zorluklara karşılık verebilecek şekilde geliştirimesi gerekmektedir.
8.     Taraf devletin, yönetim planı çalışmalarındaki ilerlemeye dair bilgilendirmesini görmekte ve çalışmanın tamamlanmış bir yönetim planı olarak  yetkililerce kabul edilen son halini 1 Ekim 2011’e kadar İngilizce veya Fransızca olarak danışma kurullarınca incelenmek üzere Dünya Miras Komitesi’ne iletmesini talep etmektedir.
9.     Taraf devletin varlık üzerine Dünya Miras Komitesi ile iletişim halinde bir bağımsız danışman kurul oluşturmasını, altyapı için bir stratejik gelişme çerçevesi oluşturma ve koruma konusunda danışmanlık almasını, varlığın yönetimi için rehberlik sağlanmasını ve Haliç Köprüsü’nün etkilerini hafifletecek tüm olasılıkları değerlendirmesini önermektedir.”

İstanbul SOS Girişimi adına yazılı açıklama yapan Viki Ciprut, kentin yalnızca bizi değil tüm dünyayı ilgilendiren ve “Dünya Mirası” kabul edilen tarihi alanlarının kaderi hakkında verilecek UNESCO kararı öncesi her yıl aynı tiyatro oyununa sahne olduğunu öne sürerek, “UNESCO bu tarihi alanların Dünya Mirası niteliklerini kaybetmeyecek şekilde korunması konusunda baskı yapıp raporlar, kararlar yayımladıkça, içeride bu kararları çarpıtma, eksik duyurma, her şey güllük gülistanlıkmış gibi gösterme kampanyaları başlıyor” dedi.

Son olarak da yalan kampanyasını UNESCO’nun tarihi çevre ve siluetini bozacağına yıllardır ısrar ettiği Haliç Metro KÖprüsü’nün Da Vinci olmaya özenen mimarı Hakan Kıran’ın “UNESCO’yu bir haftada ikna ettim” sözleriyle yaptığını belirten Ciprut, şunları söyledi: “Koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti, birçok devletle boy ölçüşebilecek bir nüfus ve büyüklüğe sahip İstanbul kenti, Kültür ile Dışişleri bakanlıklarımız ve yerel yöneticilerimiz varken kenti senelerden beri uğraştıran, uluslararası bir kuruluş olan UNESCO’nun defalarca rapor yazdığı, uzmanları seferber ettiği bir konuda açıklama yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek proje müellifi bir mimarın sırtına mı yüklendi? Belediye Başkanımız İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını, Tarihi Yarımada’mızın kaderini yakın dostu olduğu bilinen bir mimarın eline mi bıraktı?Mimar Hakan Kıran İstanbul adına konuşma ve uluslararası önemli bir kuruluş olan UNESCO nezdinde kenti temsil etme yetkisini kimden aldı?Bu konuda bir atama kararı var mıdır? Varsa gerekçeleri nedir? “

“Mimar Hakan Kıran’ın İstanbul üzerine, kentin tarihi ve kültürel geleceği üzerine belirleyici konuşmalar yapmasını haklı gösterecek özellikleri nedir”diye soran İstanbul SOS Girişim sözcüsü Ciprut, şöyle konuştu:  ”Meslek hayatı süresince birkaç tarihi binanın restorasyonunu yaptığını söyleyen bir insanın böyle bir hakka sahip olması mümkün müdür? Ayrıca, eski nesillerin binlerce yıllık eserleriyle dolu Dünya Mirası Tarihi Yarımada’yı, Hakan beyin ‘gelecek nesillere bir şey bırakma’ hırsıyla bozmak, İstanbul’u geri dönüşsüz bir şekilde değiştirmek hakkını kim nereden alıyor? Kendisi de bir mimar olan Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş kentine ne zaman sahip çıkacak? Kendisini çoğunluk oylarıyla bu koltuğa oturtan İstanbul halkına gerçekleri, doğru bilgileri açıklama lütfunda bulunacak?”Ciprut, kamuoyunu yanlış ve eksik bilgilendirmeye medya da yardım ettiği müddetçe, gelecekte daha yığınla Hakan Kıran ile karşılaşacağımızı, garip muhataplık ilişkilerini sorgulamadan hayatımıza devam edeceğimizi de iddia etti. Ciprut, UNESCO’nun tarihi mirasımızı koırumak için ısrar ettiğini ama yöneticilerin bozmaya çalıştığını da öne sürdü.

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb