Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Bu kez Ayvansaray ‘kentsel dönüşüm’ kıskacında
ÜRÜN ADI
Bu kez Ayvansaray ‘kentsel dönüşüm’ kıskacında
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Ayvansaray Tokludede Mahallesi, 2006 yılında Sulukule’de her şeyin başladığı 2006 yılındaki günlerin aynısını yaşıyor. Fatih Belediyesi tarafından 5366 sayalı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ile yönetmeliğe dayanarak, mahalleyi “Yenileme Alanı”ilan etti.

Mahalle 35 haneden oluşuyor ve ev sahiplerinin kamulaştırma tehdidi ile mülklerini satmaya zorlandığı öne sürüldü. Mahalle sakinleri ya gerçek değerlerinin çok altında teklif edilen fiyatı kabul edecek ya da kamulaştırma ile karşı karşıya kalacak. Mahalledeki evsahiplerinin çoğu evlerini Altınboynuz İnşaat şirketine satmış durumda ama geriye kalan 10′u satmamakta direniyor. Nitekim dün (17 Temmuz 2011) mahallede şirket polis yardımı ile şantiye kurmak istenmiş ama mahalle sakinlerinin direnişi ile karşılaşılmıştı. 

Mahalle adını Eyüp Sultan (Eba Eyübül El Ensari) ile eş değerde olan Toklu Dede yatırından alıyor. Fatih Belediye Meclisi, 5366 sayılı yasa uyarınca 19 Ekim 2005 tarihinde bölgeyi “Yenileme Alanı” ilan etti. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de 9 Ocak 2006 tarihnde bu kararı uygun bularak onay için Bakanlar Kurulu’na sundu. Bakanlar Kurulu da 3 Nisan 2006 tarih ve 2006/10299 numaralı kararı ile bölgenin yenileme alanı olarak tescil ve ilan edilmesine karar verdi. Bu karar, 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fatih Belediyesi’nden mal sahiplerine gönderilen mektupta, avan projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Bölge Kurulu’nda onaylandığı belirtilerek, “Maliki olduğunuz …. ada … parsel sayılı taşınmazınızın tamamı, avan proje kapsamında kaldığından 5366 sayılı kanunun 4. maddesi 2. fıkrası, Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 sayı kanunla değişik 8. maddesi içeriğinde uzlaşma sureti ile değerlendirilmesi düşünülmektedir. Maliki ya da temsilcisi bulunduğunuz …. ada … parsel sayılı taşınmazınızın tamamı/hissesi hakkında, ilgili yasalar içeriğinde görüşme uzlaşma ve eşleştirme konularında anlaşma yapmak üzere 18 Temmuz 2011 tarih ve saat 15.30′da Belediyemiz Edüt Proje müdürlüğü’ne müracaatınız önemli tebliğ olunur” dendi.

Bugün Belediye’de toplantıya giden mahalle sakinleri ise kendilerine TOKİ’den ev verileceğini ama nerede olduğunun söylenmediğini iddia etti.

 

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb