Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Papart’ta kıran kırana HES savaşı
ÜRÜN ADI
Papart’ta kıran kırana HES savaşı
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Artvin’in Şavşat ilçesindeki Papart Vadisi’nde üç yıl önce inşasına başlanan hidroelektrik santral (HES) projesi için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen“ÇED olumlu” kararı, yöre köylülerinin açtığı dava üzerine Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ardından proje alanı dahil, 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen vadideki HES projesinden vazgeçmeyen Erbaa AŞ, sit kararının iptal edilmesi için karşı dava açtı. Ancak şirketin açtığı dava üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, “Papart vadisi doğal sit özelliği taşımaktadır” sonucuna varıldı.Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık Beldesi sınırlarındaki Papart Vadisi, Karçal Dağları eteklerinde yeşilin her tonunun nakış gibi işlendiği doğası, doğal yaşlı ormanları ve barındırdığı endemik türler ile gerçek bir cennet. Camili (Maçahel) biyosfer rezerv alanına komşu olan vadi aynı zamanda Önemli Kuş Alanı (ÖKA) ve Önemli Bitki Alanları (ÖBA) olarak biliniyor. İşsizlikten dolayı yıllardır dışarıya büyük göç veren yöre halkı, son yıllarda gelişen ekoturizm sayesinde yaşadıkları bölgede geçimini sağlama konusunda oldukça yol katetti. Ancak, bu masal gibi vadideki yaşam üç yıl önce başlayan HES projeleriyle tam anlamıyla kabusa döndü.

Kurul kararı beklenmeden inşaata başlandı

Ülkenin dört bir yanındaki derelerde eş zamanlı olarak başlatılan yaklaşık 2 bin HES projesinden Papart da nasibini aldı ve bu cennet vadiye ardışık olarak çok sayıda HES kurmak için düğmeye basıldı. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18 Mart 2008 tarihinde Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan HES yapılmak istenen bölgenin incelenmesini istedi. Ancak, kurulun değerlendirme sonuçları beklenmeden Ebara AŞ tarafından yapılması planlanan Cüneyt I, II,I II ve IV. HES projelerine, 19 Eylül 2008 tarihinde “ÇED Olumlu” kararı verildi ve inşaat çalışmalarına başlandı.

Mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etti

İnşaat çalışmalarına başlanması üzerine, yörede yaşayan çok sayıda vatandaş tarafından Rize İdare Mahkemesi’nde, “ÇED Olumlu kararının iptali” talebi ile dava açıdı. Mahkeme önce yürütmeyi durdurma ardından da “ÇED Olumlu” kararını iptal etti.  Öte yandan, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca, 18. Mart 2008 tarihinde başlatılan değerlendirme çalışmaları, 29 ay gibi oldukça uzun bir sürecin ardından 4. Ağustos 2010 tarihinde sonuçlanarak, proje alanı da dahil olmak üzere Papart vadisinin büyük bir bölümü 1. Derece, vadi içindeki yerleşim yerleri ise III. Derece Doğal Sit Alanı ilan edildi.

Şirket sit kararını kaldırmak için dava açtı

Vadinin sit alanı ilan edilmesiyle HES projeleri zora giren şirket, “sit ilanı kararının iptali” talebiyle Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Şirketin açtığı dava üzerine mahkeme tarafından atanan Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinin, Rize İdare Mahkemesi üyeleri ile birlikte yerinde yaptığı keşif ve inceleme sonrasında hazırlanan raporda, “Dava konusu alan sadece bitki örtüsü ve peyzaj açısından önemli biyoçeşitlilik kaynakları ile değil, yaban hayatı açısından önem arz etmektedir. Vadinin aşağı kısımlarında dere tabanının eğiminin azalması ile birlikte alivyon toprakların oluşturduğu küçük düzlükler bulunmaktadir. Bu yapı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ender görülen niteliklerdir” dendi.

Bilirkişi incelemede dağ keçisi gördü

Keşif heyetinin kalabalık olması, motorlu taşıtlarla ve gürültülü yapılan keşif gezisine kaşın davaya konu alan içerisinde çengel boynuzlu dağ keçisi görüldüğünün de vurgulandığı raporda, “Bu keçi türü korumaya alınmıştır. Davaya konu I. ve III. derece sit alanlarının kaynak değerleri yönünden oldukça zengin olduğu, özellilke I. Derece Sit Alanında, doğal yaşlı ormanlar, anıt nitelikli göknar ağaçları, çok sayıda otsu ve odunsu bitki türünü içeren flora zenginliği, berrak akan sular ve çağlayanlar, yeşil ormanların içinden burç gibi yükselen kayalar ile ender bulunan özellikler, güzellikler içermektedir” dendi.

‘Sit kararı kaldırılamaz’

Papart vadisinin sahip olduğu değerler hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bilirkişi raporunun sonuç bölümünde ise “Davaya konu olup dosya içindeki topoğrafik haritada konumları ve sınırları gösterilmiş arazilerin 2863 Sayılı Kanun’da belirtilen I. ve III. Derece Doğal Sit alanı özelliği taşıdığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Bu bilimsel veriler ışığında Papart vadisindeki sit kararı kaldırılamaz” dendi.

Vadilerini korumak için üç yıldır mücadele yürüten Papart Dereleri Platformu, bilim heyetinin raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu bilirkişi raporu ile yöre halkı olarak 2008 yılından bu yana Papart Vadisi ile ilgili olarak öne sürdüğümüz görüşler ve HES’lere karşı verdiğimiz mücadeledeki haklılığımız bir kez daha kanıtlanmış bulunmaktadır” dendi.

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb