Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Bitki ve gen kaçakçılığına ihbarlı koruma
ÜRÜN ADI
Bitki ve gen kaçakçılığına ihbarlı koruma
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bitki ve gen kaçakçılığına karşı tüm önlemlerin alındığını, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla bakanlığının,  Gıda Tarım ve Hayvancılıkı, Gümrük ve Ticaret ile İçişleri bakanlıklarının ilgili birimlerinin işbirliği halinde çalıştığını söyledi. 

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından dünyada önemli bir yere sahip olduğunu dikkati çeken Eroğlu şunları söyledi: “Avrupa kıtasının tümünde bitki türlerinin sayısı yaklaşık 12 bin 500 kadar olmasına mukabil, bugün Türkiye’de tespit edilmiş bitki türü sayısı 11.000 civarındadır. Bunun da yaklaşık 3.000’i ülkemize özgü endemik türlerdir. Ülkemizin coğrafi konumu, iklim, jeoloji, toprak ve su kaynakları gibi farklı ekolojik değerlerinin uygun özellikler taşıması, kuşların göç yolları üzerinde bulunuşu, buzul çağlarında birçok hayvana sığınak teşkil etmesi sebebiyle hayvan varlığı bakımından zengin bir çeşitlilik göstermektedir. Türkiye, 161 memeli, 460′ü aşkın kuş türü, 141 kadar sürüngen, 236 tür tatlı su balığı, 480′e varan deniz balık türüyle, tür çeşitliliği açısından çok zengindir.”

Son zamanlarda ülkemizin sahip olduğu bu zenginliklerin bitki ve gen kaçakçıları tarafından yurtdışına kaçırılma girişimlerine tanık olunduğuna dikkat çeken Eroğlu, şöyle konuştu: “Kaçakçılıkla mücadele maksadıyla ülkemizin kendi canlı tabii kaynakları üzerindeki haklarını koruyabilmesi maksadıyla yürürlüğe konmuş çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Yine taraf olduğumuz Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne göre ülkeler kendi do­ğal kay­nak­la­rı üze­rin­de­ki ege­men hak­la­rına sahiptir. Bu çerçevede gereken bütün tedbirler alınmaktadır. Konuyla alakalı olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri ve taşra teşkilatı işbirliği halinde çalışmaktadır.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Bakanlığımız tarafından aday gümrük muayene memurlarına eğitim verilmektedir. Ayrıca Bakanlığımızın hizmet içi eğitim programları çerçevesinde muhafaza memurları ve diğer ilgili personel biyolojik materyal kaçakçılığı konusunda bilgilendirilmektedir.  Vatandaşlarımız da son yıllarda biyolojik kaynaklarla ilgili kaçakçılık olaylarına daha fazla hassas davranmakta ve ihbarda bulunmaktadır.  Bu ihbarlar neticesinde kaçakçılar daha hızlı bir şekilde yakalanabilmektedir. Şahıslar eğer arazide yakalanmazlarsa yurt dışına çıkışları sırasında gümrük kapılarında yakalanmakta, yanlarındaki biyolojik materyallere el konulmakta ve cezai işlem uygulanmaktadır.”

Eroğlu, vatandaşlarımızın şüpheli gördükleri kişileri Orman ve Su İşleri ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirmesini de istedi.

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb