Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
TEMA: Anayasa Mahkemesi kararı verimli tarım arazilerini yok edecek
ÜRÜN ADI
TEMA: Anayasa Mahkemesi kararı verimli tarım arazilerini yok edecek
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı), Anayasa Mahkemesi’nin 2008/35 E. ve 2011/65 K. sayılı kararının ülkedeki verim tarım arazilerini yok edeceğini öne sürdü. Anayasa Mahkemesi, “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nu değiştiren 5751 sayılı Kanunun iptali istenen bir maddesi hakkında “ret kararı” vermişti.

TEMA Vakfı  tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Öncelikle ayni doğrultuda hüküm içeren 5578 sayılı Kanun ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’na eklenen Geçici Md. 5 hakkında 19.02.2007 tarihinde (2007/18 E. 2007/19 K.) yürürlüğün durdurulması kararı veren Anayasa Mahkemesinin, bu kez ayni madde yerine 5751 sayılı Kanun ile getirilen Geçici Md. 4 hakkında yukarıdaki paragrafta belirtilen ret kararını vermesini hukuken anlamak mümkün değildir” dendi. Vakıf açıklamasında, özellikle karar gerekçesi içerisinde yer alan, “Söz konusu Yasa’da yer alan iptali istenen kuralın da tarım arazisi niteliğini kaybetmiş, toprak vasfını tekrar kazanması mümkün olmayan arazilerin yasal statüye kavuşturulup ekonomiye kazandırılması ve bu gibi arazilerde yatırım yapmış olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için kamu yararı amacıyla öngörüldüğü, bu düzenlemenin de anayasal sınırlar içinde yasa koyucunun takdirinde olduğu açıktır” cümlesi ile somut ülke gerçeklerini yan yana koyulduğunda, kararın ne kadar iç acıtıcı olduğu ortada olduğu iddia edildi.
Açıklamada, TEMA Vakfı’nın yargı adına da olsa, toprak varlığımızın amaç dışı kullanımlarla yok edilmesi süreçlerine, her koşulda inançla, kararlılıkla karşı durmayı, ulusal, toplumsal sorumluluk ve ödev bilduğu belirtilerek, şöyle dendi: “Anayasa Mahkemesi’nin verimli tarım arazilerinin izinsiz olarak tarım dışı amaçlarla kullanımına özel olanak sağlayan 5751 sayılı Kanunun bir maddesinin iptali isteminin reddi kararı, verimli arazilere yönelen talan ve betonlaştırma niyet ve girişimlerini cesaretlendirmiş ve tehlikeyi daha da ağırlaştırmıştır. Söz konusu karar ile hukuku ve kamu yönetimi kurallarını hiçe sayarak, üstelik konu hakkında verilmiş Danıştay ve İdare Mahkemesi kararlarına da aldırmayarak verimli araziye izinsiz olarak tarım dışı yatırım yapanlara yol açılmıştır. Hukuku, kamu yönetimi kurallarını ve kesinleşmiş mahkeme kararlarını hiçe sayarak izinsiz yatırımlarını devam ettirenlerin arasında çokuluslu yabancı firmaların da bulunması, ulusal egemenliğimiz bakımından da endişe vericidir.”

Tarım dışı kullanım için yeterli arazi var

Açıklamada, Türkiye’nin tarım dışındaki birçok sektör ve hizmet alanının gelişmesi için de arazi kullanımına gerksinimi olduğuna dikkat çekilerek, “Tarım dışındaki bu sektör ve hizmet alanları için verimli tarım alanları dışında yeterli arazi bulmak mümkündür. Çünkü, ülkemizin toplam arazisinin ancak sekizde biri, tarım arazisinin ise ancak üçte biri verimli arazidir. Alt yapının götürülmesi durumunda niteliksiz her arazide her türlü tarım dışı yatırım gerçekleşebilir, ancak toplumun yaşamı için zorunlu olan üretimin, ancak verimli arazilerden sağlanacağı gerçeği unutulmamalıdır. Tarım dışı amaçlar için çok geniş alternatif araziler varken, toplumun yaşam güvencesini oluşturan verimli tarım alanlarını tarım dışı betonlaşmaya açmak, toplumun geleceğine ipotek koymak anlamına gelmektedir. Bir avuç toprak; üretilemez kaynaktır. Bu ülkenin tarım için, yani toplumun yaşamının sürdürülmesi için, artık üretebileceği bir metre kare arazisi kalmamıştır” dendi

Vakıf açıklamasında, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın, verimli arazi kaybına yol açacak bir mahiyette olduğu öne sürelerek, “TEMA Vakfı olarak bu kararın toplumun sağlıklı geleceği bakımından son derece sakıncalı yeni talan süreçlerini tetiklemesinden ve artırmasından kaygı duymaktayız. TEMA Vakfı; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun, ‘toprak varlığımızın özenle korunması’ yönünde değiştirilmesi için, her türlü çabayı göstermeyi görev kabul etmektedir” dendi.

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb