Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Sürmeli kızkuşların son umudu Türkiye
ÜRÜN ADI
Sürmeli kızkuşların son umudu Türkiye
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

FERDİ AKARSU

Doğa Derneği Tür Sorumlusu

İnsanoğlunun gezegen üzerinde kurduğu yaşam biçiminin faturası kendisi her ne kadar farkında olmasa da gittikçe ağırlaşıyor. Kendisi dışındaki canlıların varolma hakkını henüz idrak edememiş insanlık, sürekli tüketime alışkanlığı nedeniyle gezegenimizde hızla yanlızlaştığının da farkına varabilmiş değil. Öyle ki, yeryüzünde her 13 dakikada 1 canlı yok oluyor. Başka bir değişle 13 dakikada 1 canlı için kıyamet yaşanıyor. Üstelik bu yok olma hızı sanayileşmeye başladığımız son 200 yılla dinazorların yok olduğu tarih öncesi devir karşılaştırıldığında bile yaklaşık 1000 kat daha fazla.

Bununla birlikte kritik eşikte olan yani yok olmak üzere olan sayısız canlı bulunuyor. Düyna genelinde doğa koruma hareketlerinin üzerine yoğunlaştığı yok olmak üzere olan bu canlı türlerinin (Kırmızı Liste) gelecekleri de ne gariptir ki yine insanlığın yapacağı çalışmalara bağlı. Sevindirici keşif


Çok yakın zamana kadar dünya üzerinde yalnızca 200 çift kaldığı düşünülen en nadir kuş türlerinden birisi olan sürmeli kızkuşları (Vanellus gregarius), son yıllarda özellikle Türkiye’den gelen iyi haberlerle doğa korumacıları sevindiriyor. Geçtiğimiz yıllarda Şanlıurfa Ceylanpınar Önemli Doğa Alanı’nda yapılan sayımla Türkiye’den göç sırasında 3.000′in üzerinde sürmeli kızkuşunun geçtiği belirlenmesi doğa koruma ve bilim camiasında büyük yankı getirerek türün araştırılması ve korunması için uluslar arası ortak çalışmaların hız kazanmasını sağladı.

Kazakistan ve Rusya’dan başlayıp Yemen ve Kenya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan sürmeli kızkuşları, uzun göçleri esnasında Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır ve Türkiye üzerinden geçiyorlar. Ancak Kazakistan ve Türkiye bu kuşun neslinin devamlılığı için büyük önem taşıyor.

Sürmeli kız kuşu için yürütülen uluslararası çalışma kapsamında Kazakistan’da türün üreme alanları, göç yolu üzerinde bulunan Gürcistan, Türkiye, Suriye ve Irak’ta konaklama alanları ve Sudan’da ise kışlama alanları araştırılıyor ve koruma önlemleri alınmaya çalışılıyor.

Türkiye kritik önemde


Çalışma kapsamında Kazakistan’da uydu vericisi ve halka takılan yavru kuşlar göç yolları boyunca uydu üzerinden takip edilebiliyorlar. Kuşların göç yollarını ve bu yollar üzerindeki tehditleri belirlemeyi kolaylaştıran bu çalışma aynı zamanda bu kuşların konakladıkları alanları ve bu alanlara yönelik koruma çalışmalarına da yön veriyor.

Sürmeli kız kuşlarının Türkiye’de yalnızca Urfa Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde konakladığı sanılmakta idi. Uydu verici takılmış yavrular sayesinde Muş Ovası, Bulanık ve Malazgirt ovaları ve Erzurum ovasında da konakladıkları tespit edildi. Bu sene Diyarbakır ve çevresinde kuşların geçiş döneminde araştırma yapılacak. Kuşlar bu alanlarda ilkbahar ve sonbaharın ilk yarısında görülüyorlar. Türkiye’deki çalışmalar Doğa Derneği koordinasyonunda Ceylanpınar ve Muş Tigem (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) işbirliği ile devam ediyor. Çalışmalar İngiltere Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB) ve Darwin Fonu tarafından destekleniyor. Projeyle sürmeli kızkuşlarının Türkiye’de kullandığı öncelikli alanların belirlenmesi ve bu alanların korunması için gerekli çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor.

En büyük tehdit avcılık


Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan sürmeli kizkuşlarının, uluslar arası ortak çalışmalar sonunda en çok, Asya ve Afrika arasindaki göçleri sırasında avcılık nedeniyle zarar gördüğü tespit edildi. Suriye ve Irak gibi avcılığın yaygın olduğu ülkelerde yüzlerle ifade edilen bireylerin sadece bir av kampında öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu bilgiler ışığında göç esnasında konaklama noktalarının önemi bir kez daha ön plana çıktı.

2011 Mart ayında kısa adı AEWA olan Afrika ve Avrupa’da Göçmen Sukuşlarının Korunması Sözleşmesi sekreteryası tarafından organize edilen 1. AEWA Sürmeli Kızkuşu Çalışma Grubu Toplantısı Suriye’nin Palmyra kentinde gerçekleştirildi. Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Irak, Ürdün, İngiltere ve Türkiye’den temsilcilerinin yoğun katılımı ile gün ülkelerinde yürüttükleri koruma ve izleme faaliyetlerini paylaşan delegeler, ikinci gün ise Uluslararası Sürmeli Kızkuşu Eylem Planı’nın taslagını oluşturdular. Plan çerçevesinde türün azalışının durdurulması, azalmaya neden olan etkenlerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi yönünde eylemler belirlendi.

Sürmeli kız kuşu binlerce yıldır aynı güzergahtan göçünü devam ettiren kadim bir Anadolu göçeri . Dünyanın en nadir ve tehdit altındaki kuş türlerinden biri olan sürmeli kızkuşlarının geleceği Anadolu da göç esnasında konakladığı yerlerin korunmasına bağlı. Göç rotası üzerinde konakladıkları bozkırların doğal yapısının bozulması, geleneksel tarım uygulamalarından su ve kimyasal girdisi fazla olan yoğun tarıma geçilmesi türü göç esnasında kullandığı yaşam alanlarının kaybolmasının neden oluyor. Her kadim kültür, komşularıyla birlikte uyum içinde yaşadığı ve hayat bulduğu doğada var olabilir. Dolayısıyla kendi kültürümüzü geleceğe taşımak istiyorsak bu kültürü var eden ve besleyen komşularımızın yaşam hakkını savunmak da bizim temel yükümlülüğümüz.

Nefes kesen yolculuk


Sürmeli kız kuşunun göç serüvenini merak eden doğa severler için açılmış uluslararası bir internet sayfası da bulunuyor. http://www.birdlife.org/sociable-lapwing/ adresinden ulaşılabilen sayfada uydu vericisi takılan sürmeli kız kuşlarının hareketini gün gün izlemek mümkün. Bu sayfada kuş fotorafçıları da kendi çektikleri sürmeli kız kuşu fotograflarını yükleyip öykülerini dünyayla paylaşabiliyorlar.

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb