Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Yenilenebilir enerji dünyayı değiştiriyor
ÜRÜN ADI
Yenilenebilir enerji dünyayı değiştiriyor
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

“Uluslararası Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı”nda yeni enerjilerin siyasetle ilişkisine dikkat çekildi. Verimlilik, maliyet, istihdam, sürdürülebilirlik gibi konularda sağladığı avantajlar dile getirildi.

Uluslararası Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı (IRENEC 2011) İstanbul’da toplandı. Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Birliğinin Türkiye bölümü EUROSOLAR Türkiye tarafından organize edilen konferans her yıl enerjinin son kullanım etkinliği ve yenilenebilir enerjiler alanındaki gelişmeleri takip etmek için tekrarlanacak. Etkinlik süresince yenilenebilir enerji alanında çalışan firma ve kurumların katılımcılarla buluşmasın sağlayan bir de sergi düzenlendi.

IRENEC’in amacı fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru gerçekleşen eğilimi desteklemek ve nükleer enerji ve karbon tutma teknolojilerinin tümüyle terkedilip yüzde 100 hedefine ulaşmaya katkıda bulunmak.

6-8 Ekim tarihlerinde yapılan IRENEC 2011′in sonuç bildirgesinde yeni enerji biçimlerinin kullanılmasının bir ütopya değil, bir gerçeklik olduğunun altı çizildi, dünyadan örnekler verildi. Özellikle siyasetle yenilenebilir enerji ilişkisine vurgu yapıldı. Yenilenebilir enerjinin varlığının ekonomik ve teknik düzeyin ötesinde siyasetle ilişkili olduğu anlatıldı.

Sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:

Mevcut sistemin direnci

* Yüzde 100 yenilenebilir enerji tedariği önündeki engeller artık teknik ya da ekonomik değildir. Esas olarak siyasi direnç ve çıkar gruplarının engellemesi söz konusudur. Büyük santrallar ve çoğunlukla tekel olan büyük organizasyonlar şeklinde bir yapıya sahip mevcut merkezi enerji üretim sisteminden, her binanın güneş enerjisi, her ormanlık alanın biyokütle enerji, her rüzgârlı bölgenin rüzgâr enerjisi üretme noktası olabileceği adem-i merkeziyetçi enerji sistemine geçişin yapısal değişimi, mevcut sistemin büyük bir direnciyle karşılaşmaktadır.

* Dünyada pek çok belde, kasaba, yerleşim ve kentte yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefleri artık hayata geçirilmektedir. Avrupa’daki birçok örnekte görüldüğü gibi asıl olan doğru politikaların ısrarlı uygulanması ve kaynakların bu alana yoğunlaştırılmasıdır.

Küçük üretim sistemi imkânı

* Yenilenebilir enerjilerin enerji kaynağının olduğu yerlerde küçük üretim tesisleri kurmaya imkân vermesi nedeniyle bölgesel yerleşimlerin, yaygın ve hızlı olarak yenilenebilir enerji kullanımına geçişleri daha büyük ölçekli bir dönüşümden daha kolay olabilir. Türkiye’de yerel yönetimler, bu konuda kapasitelerini geliştirerek yabancı örneklerden öğrenerek “iyi örnekler” yaratmaya başlayabilir.

* Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın kullanımı, yeni mülkiyet biçimleri ile elele gelişebilir; yerel yönetimler, kooperatifler, birlikler ve yurttaş gruplarının kendi yerel rüzgâr ve güneş santrallarına sahip olduğu örnekler dünyada yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de bu konuda hukuki çerçevelerin zorlanmasına ve öncü gruplara ihtiyaç vardır.

Ütopya değil gerçek

* Yapıların, inşa edilmiş çevrenin, giderek yerleşimlerin bugüne göre çok daha düşük hatta “artı” enerji odakları olması mümkündür, bugünün teknolojileri ve tasarımı buna olanak vermektedir.

* Türkiye’de kayda değer bir gelişme gösteren rüzgâr enerjisi sektörü, yerli yabancı yatırımcıları çekerek iç pazarı genişletirken ülkenin bu alandaki teknoloji geliştirme kapasitesinin de yükselmesi yönünde etkide bulunmaktadır.

İstihdam ve sürdürülebilir kalkınma

* Yenilenebilir enerjilere dönüşümün ekonomiyi canlandırma, yeni istihdam alanı yaratma etkisi büyüktür ve başta Almanya olmak üzere gerçek örnekler yaşanmıştır.

* Politik iradenin uzun vadeli, gelecekteki gelişmeleri dikkate alan enerji, ekonomi ile toplumsal hedefler belirlemesi, geçen yüzyıldaki kirli enerjilerle, sürdürülemeyen ekonomik modellerle kalkınan ülkelerinin geçtiği yolu takip etmek yerine, yüzünü geleceğe dönmüş ülkelerin son 20 yıl içinde çizdikleri yeni, temiz enerjiler ve sürdürülebilir kalkınma yolunda yürümeyi hedeflemesi beklenmektedir.

Ulusal ve uluslararası katılımcılar

Eurosolar Türkiye’nin düzenlediği konferansa 30 ülkeden üniversiteler, araştırma kuruluşları, enerji teknolojileri ve endüstrileri imalatçıları, yatırımcıları, işletmecileri, yerel yönetimler, şehir plancıları ve mimarlar katıldı. Enerji, ekonomi ve kentlerde yaşanan büyük dönüşüme de değinilen konferansın katılımcıları arasında Yenilenebilir Enerjiler için Dünya Konseyi (WCRE / World Council for Renewable Energy) ve Dünya Gelecek Konseyi (WFC / World Future Council)’nin başkanları ve Türkiye’deki 24 belediyeden 31 kişi de yer aldı.

200 katılımcıyla yapılan konferansta 150 tebliğ sunuldu. Tebliğler ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji teknolojileri, enerjinin son kullanım verimliliği, dışsal ve toplumsal maliyetler, sürdürülebilir kentler, sıfır enerjili binalar gibi konuları kapsıyordu.

Kaynak: bianet/ http://bianet.org/bianet/cevre/133372-yenilenebilir-enerji-dunyayi-degistiriyor?from=bulten

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb