Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
HES’lerin etkisi iklim değişikliğinden beter
ÜRÜN ADI
HES’lerin etkisi iklim değişikliğinden beter
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMOOB) son yıllarda kurulmak istenen yerlerde halkın tepkisini çeken ve protestolara neden olan hidroelektrik santrallar (HES) ile ilgili rapor yayımladı. Rapor, birliğin Enerji Çalışma Grubu üyeleri, İsmail Küçük, Olgun Sakarya, Adem Uluşahin, Şuayip Yalman, Niyazi Karadeniz, Ayhan Sarıdikmen, Recep Kızılkoca,  Ergül Ayaz, Hasan Şevki Çiftçi, Şule Ergün, Ege Kaska, Mustafa Münir Atagün, Menşure Işık, Fatma Berna Vatan, Hüseyin Yeşil, Alaeddin Aras, Ayşe Işık Ezer ve Bülent Akça tarafından hazırlandı. 

TMMOB Yönetim Kurul başkanı Mehmet soğancı, raporla ilgili yaptığı yazılı açıklamada,  son yıllarda enerjinin serbest piyasaya açılması nedeniyle hidroelektrik tesislerine ilişkin toplumsal tepkilerin yoğunlaşmaya başladına dikkat çekerek, “HES’ler konusundaki toplumsal tepkiler ‘suyumuza sahip çıkıyoruz’ söylemiyle gündemimize yerleşmiş durumdadır. Uygulamalardaki sorunları yerinde gören, yaşayan halkın taleplerinin karşılanması ve kaygılarının giderilmesi konusunda gerekli adımlar atılmazken halkın tepkisi emniyet güçlerince bastırılmaya çalışılmaktadır” dedi. Yaşamını savunmak için tepkisini ortaya koyanların bazen çok tuhaf/ anlamsız cezalar ile ödeyemeyecekleri para ya da hapis cezalarına çarptırıldığını belirten Soğancı, “Bu uygulamalar, ekolojik ve kültürel yaşamın yok edilmesinin yanı sıra yaşam hakkına sahip çıkan halka uygulanan şiddetin de artarak devam ettiğinin göstergesidir” dedi.

TMMOB’nin bugüne kadar enerji konularında hazırladığı değişik raporlarda hidroelektrik enerjiye ilişkin yaklaşımını açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Soğancı, “Enerjinin serbest piyasa koşullarına terk edilmesi konusunda yaşanabilecek olan birçok soruna raporlarımızda dikkat çekilmiştir. Ancak hidroelektrik ile ilgili uygulamalar, son yıllarda özellikle nehir tipi santrallar ile çok daha farklı bir boyuta ulaştığından, Birliğimiz özellikle HES konusunda ayrı bir rapor hazırlanmasına gerek görmüştür” dedi.

Yazılı açıklamasında tüketimi gelişmişliğin göstergesi olan enerji, güç ve teknolojik gelişmenin aracı olarak sunulduğunu öne süren Soğancı, “Bu anlamda enerji kaynakları ile yönetimine sahip olmak çok önemli bir duruma gelirken enerji kaynaklarını her bakımdan kontrol edebilecek yasa ve yönetmelikler ile süreç yönetilmeye çalışılmaktadır” dedi.

HES’lerde ekolojik ve kültürel değerler dikkate alınmalı

Temiz ve yerli bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjinin kullanılması enerji politikalarının oluşturulmasında önemli bir yer tutuğunun altını çizen Soğancı, “Ancak, su gücüne bağlı enerjinin elde edilmesinde suyun öncelikli kullanımı söz konusu olduğundan suya bağlı ekolojik ve kültürel değerler mutlaka dikkate alınmalıdır”dedi.

TMMOB’nin, su gücünden enerji elde edilmesini yıllardır savunan bir meslek örgütü olduğna dikkat çeken Soğancı, “Ancak, özellikle son yıllarda ortaya konan HES’ler enerji ihtiyacının giderilmesi konusunda önemli bir değer yaratmadığı gibi ekolojik ve kültürel anlamda birçok sorunu da beraberinde getirmektedir” dedi.

İklim değişiminin bile oluşturamayacağı olumsuzlukları yaratıyor

Küresel iklim değişiminde enerji üretiminden kaynaklı etkinin azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji ve temiz enerji kaynaklarına yönelinmeye başlandığına işaret eden TMMOB Yönetim kurulu Başkanı Soğancı,  şunları söyledi: “Bu açıdan değerlendirildiğinde hidroelektrik enerji üretiminin arttırılması, iklim değişiminin etkisinin azaltılmasında önemli olarak görülmektedir. Ancak su kaynaklarının korunmaması ile suyun sürekliliğinin engellenmesi durumunda iklim değişiminin bile oluşturamayacağı olumsuzlukların, daha kısa sürede ve çok daha etkili olarak ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.” 

Rapora şu internet adresinde ulaşabilirsiniz: http://www.tmmob.org.tr/resimler/ekler/ba9541e8fd1c826_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb