Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Çok uluslu maden şirketleri ülkemizi altın madeni şantiyesine çevirmek istiyor
ÜRÜN ADI
Çok uluslu maden şirketleri ülkemizi altın madeni şantiyesine çevirmek istiyor
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

HASAN GÖKVARDAR

Maden Mühendisi

Maden Yasası ve Yönetmeliği, çok uluslu altın üreten maden şirketlerinin isteği, beklentisi doğrultusunda hazırlanmıştı. Altın, gümüş gibi stratejik madenlerimizin çalıştırılması, eldesi, yurtdışına çıkarılması ek yönetmelik ve yasalarla kolaylaştırılmaktadır.

İlkeli ulusal madencilik politikamız gereği, madenler, bir proje dahilinde yeraltından son parçasına kadar alınmalı, değerlendirilmelidir. Madencilikte, hedef çıkarılan madenden uç ürün elde etmek, ülke içerisinde katma değer yaratılmasıdır.

Çok uluslu şirketler altın-gümüş madenlerimizi, büyük bir gizlilik içinde, kontrolsüz, denetimsiz bir şekilde çalıştırmakta, uç ürün haline getirmeden yurtdışına çıkartmaktadır. Başka bir değişle altın ve gümüş kayaçtan (cevherden) kimyasal yollarla ayrılarak elde edilmekte, kirlenen, toksik, zehirli atıklar ise atık barajı-deposu denilen çukurlarda bohçalanarak biriktirilmektedir. Nihai ürün ise tuğla şeklinde, “dore” adı altında altın-gümüş karışımı olarak yurtdışına çıkarılmakta, dore yurtdışında rafine edilerek altın gümüş olarak ayrıştırılmaktadır.

Ülkemiz, bilinçsiz hesaplamalarla dünya altın rezervi-deposu gibi gösterilmekte, çokuluslu şirketlere teslim edilmektedir. Altın dünyada hemen hemen tüm ülkelerde kayaçlar içerisinde bulunmaktadır. Altın cevheri, Avrupa’da Alp Dağlarında, Yunanistan’da, Fransa’da, İspanya’da dağlarda, ovalarda yer almaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkelere, aldığı ortak kararlarla, siyanür kullanımından, siyanürle altın eldesinden vazgeçmiştir. Gözü dönmüş uluslararası altın tekelleri ise bizim gibi kalkınmakta olan, geri kalmış ülkelerde, yasaların, denetimlerin zaaflarından faydalanarak siyanür kullanarak, atık depoları yaparak, altın üretimine devam etmektedirler.

Çok uluslu şirketlerin çalıştırdığı altın madenlerinde, yıllık üretilen altın miktarı, ülke kayıtlarında başka, şirket CEO’larının dilinde başka, uluslararası altın borsalarında başkadır.

İstanbul’da, İzmir’de yılda 15-20 bin ton hurda altın işleyen firmalar vardır. Kısaca altının ülkemizde uç ürün haline getirilebilmesi, rafinasyonu için altyapı mevcuttur. Uç ürün haline getirilen altın cevherinin denetimi, kontrolü kolaydır. Ülkemize altının yurtdışına çıkışı, altın borsamızın haberi olmadan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın kontrolü dışında gerçekleşmektedir. Geçici ihracat, altın üreten firmanın iyi niyetine, beyanına göre sürdürülmektedir.

Özet olarak, ülke topraklarımız siyanürle, ağır metallerle kirlenerek kullanılamaz hale gelmekte, meydana gelebilecek olası çevre ve sağlık risklerinden dolayı geleceğimiz tehdit altındadır. Çok uluslu şirketler yeraltı kaynaklarımızı, altınlarımızı alıp götürmekte bizleri ne olacağı bilinmeyen, tartışmalı atık, zehir depolarıyla ömür boyu yaşamağa terk etmektedirler.

Altının pırıltısı, kısa süreli getirisi, yaratacağı istihdam, firmaların maden civarı köylerde yaptığı yardımlar bizleri yanıltmasın. Madenin bitiminde, işletici firmanın yurtdışına kaçmasıyla altının pırıltısı sona erecek, tehlike çanları çalmaya başlayacak, bizler, çocuklarımız, torunlarımız, çok uluslu şirketlerin bozduğu, kirlettiği doğayla, çevreyle riskler altında yaşamaya devam edeceğiz.

Vahşi kapitalizmin bütün dünyada sömürü düzeni, oyunu, değişmiyor. Dünyamızda, ülkesinde altın olupta, çok uluslu şirketlere teslim olmuş, zengin olan tek bir ülke yoktur. Altın çığırtkanlığı yapıp, ülkemizin kalkınmasında büyük bir getirisi olduğunu yazmayalım, oyunun bir parçası olduğumuzu unutmayalım. Mistik, mitolojik özelliği olan dünya harikası ovalarımıza, dağlarımıza, topraklarımıza sahip çıkmalıyız.

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb