Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Danıştay antibiyotik dirençli GDO ithalatını durdurdu
ÜRÜN ADI
Danıştay antibiyotik dirençli GDO ithalatını durdurdu
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Danıştay, Gıda, Tarım ve Haycancılık Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelikle antibiyotiğe dirençli gen içeren Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ithalatına izin veren yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

Türk Tabipleri Birliği tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete(de yayımlayarak yürürlüğe konulan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava açılmıştı. Yönetmeliğin dava konusu edilen 6. maddesinde, eski yönetmeliğin ilk halinde yasaklar kapsamında yer alan insan ile hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin ithalatına, piyasaya sunulmasına izin verilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2011/503 E.  karar ve 29 Eylül 2011 tarihli kararı ile sözkonusu hükme ilişkin “yürütmeyi durdurma” kararı verdi.

Danıştay kararında, bazı bilimsel çalışmalarda insan ile hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin kullanılmasının orta ve uzun vadede insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç geliştirebileceğinin tespit edildiği, konu ile ilgili çalışmaların halen sürdüğü belirtilerek,  “GDO Yönetmeliği’nin 26 Ekim 2009 tarihinde yayımlanan eski şeklinde insan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin ithalatına ve piyasaya sunulmasının yasaklanmış olduğu, Biyogüvenlik Kanunu tasarısının da bu yönde bir yasak içerdiği, izleyen süreçte ise insan sağlığını korumaya dönük tüm bu sınırlayıcı düzenlemelerin kaldırıldığı,

Oysa ülkemizce onaylanan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinde ve dava konusu yönetmeliği hazırlanırken esas alınan Biyogüvenlik Kartagena Protokolünde insan, hayvan ve çevre sağlığının, biyoçeşitliliğin ve gıda güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda taraf devletlerin konuya ‘ihtiyatlılık ilkesi’ çerçevesinde yaklaşmaları gerektiği, bu gerekliliğin aynı zamanda Anayasa’nın 56. maddesinden kaynaklanan bir yükümlülük olduğu vurgulanmıştır” dendi

Kararda ayrıca, bu esaslar çerçevesinde insan ile hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO ve ürünlerinin orta, uzun vadedeki zararlı etkilerine işaret eden bilimsel çalışmalar mevcutken, bu tür ürünlerin ülkemize girişine izin veren bir düzenlemenin hukuka uygunluk taşımadığı kararda ifade edildiğine dikkat çekilerek, “Yargı kararı uyarınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve GDO’lu ürünlere izin vermekle görevli Biyogüvenlik Kurulu’nun antibiyotiklere karşı direnç geni içeren GDO ve ürünlerinin ithalatını ve ihracatını durdurması gerekmektedir” dendi.

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb