Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Bilirkişilere hava muhalefeti
ÜRÜN ADI
Bilirkişilere hava muhalefeti
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Doğu Karadeniz Bölgesinde hemen her vadide yapımı planlanan 700’e yakın HES projesine karşı köylülerin ve yaşam savunucularının yürüttüğü hukuksal mücadele devam ediyor. Bölgede yapımı planlanan hidroelektrik santrallarına (HES) karşı bugüne kadar açılan davaların tamamına yakınında mahkemeler “yürütmeyi durdurma” ve “iptal” kararları verirken, HES firmaları tarafından da yeni projeler geliştirilmeye devam ediyor.

Bölgede yapımı planlanan HES projeleri için bir yandan ÇED süreçleri ve bilirkişi incelemeleri sürdürülmek istenirken, olumsuz hava koşulları da çalışmaları etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede yapılması planlanan iki ayrı ÇED halkı bilgilendirme toplantısı iptal edilirken, Rize İdare Mahkemesi kararıyla yapılması planlanan iki ayrı bilirkişi incelemesi de yapılamadı. Bilirkişi incelemelerinin ertelendiği öğrenildi.

Rize merkeze bağlı, kent merkezi ile birlikte dokuz belediye ve 26 köyün içme suyunun sağlandığı Salarha Vadisi üzerinde geliştirilen Ambarlık HES projesine karşı, çevrecilerin “Yurttaş Kazım” olarak adlandırdığı 67 yaşındaki Kazım Delal ve arkadaşları tarafından, açılan ikinci davada Rize İdare Mahkemesi “yürütmeyi durdurma” kararı vererek, bölgede bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmetmişti.

Bir süre önce, Şavşat’ın Arpalı Deresi üzerinde kurulması planlanan, bölgedeki 28 köyün susuz kalmasına neden olacağı kaydedilen Susuz Regülatörü ve HES projesi için de 74 köylünün başvurusu ile açılan davada da yine Rize İdare Mahkemesi, “yürütmeyi durdurma” kararı verilmiş ve bölgede bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmetmişti.

Rize İdare Mahkemesi’nin bu kararlarının ardından yine mahkemenin belirlediği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Su Kaynakları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Alper Baba ve  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Akın Alten’dan oluşan bilirkişi heyetinin, 24-25-26 Ocak tarihlerinde her iki HES projesi için keşif ve inceleme yapacağı kaydedilmişti.

Yurttaş Kazım ve arkadaşlarının Ambarlık HES’e karşı açmış olduğu davanın avukatlığını üstlenen Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP) gönüllü avukatlarından Remzi Kazmaz, bölgedeki yoğun kış koşulları nedeniyle bilirkişi incelemesinin yapılamadığı ve ertelendiğini açıkladı. Kazmaz, aynı HES projesi için daha önce zamanın Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına karşı açtıkları davada, mahkemenin önce yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ve daha sonra ise bakanlığın bu kararının iptal edildiğini anımsattı.

Dava süreci devam ederken sözkonusu projede firma değişikliğine gidildiğini, bu süreçte, hukuksuz ve yasalara aykırı bir şekilde ÇED süreci işletilerek yine aynı bakanlığın aynı HES projesinin ÇED raporunu onayladığını belirten Kazmaz, “Bakanlığın bu kararı için de açılan davada Rize İdare Mahkemesi ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi” dedi.

Şavşat’taki Susuz HES projesine karşı açılan davada köylülerin avukatlığını üstlenen DEKAP gönüllü avukatlarından Halis Yıldırım da burada yapılacak olan bilirkişi incelemesi ile keşfin, aynı nedenlerle yapılamadığını ve ertelendiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Susuz HES projesi için verdiği “ÇED Olumlu” kararına karşı açılan davada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anımsatan ve projenin vadideki 28 köyü ilgilendirdiğine dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi: “Bu köylerin sekizi Ardanuç, 20’si ise Şavşat’a bağlıdır. Arpalı Deresi ile yan kollarından 30-60 yıllık 15-20 kanal vasıtasıyla içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılayan köylüler sözkonusu projenin yapılamasıyla dere suyu ile olan ilişkileri tamamen kesilecektir. Bu sebeple havzada bulunan birçok köyden 74 kişinin bir araya gelerek sözkonusu davayı açmıştır. Arpalı Deresi ve yan kollarında yapılmak istenen tek proje Susuz HES değildir. Susuz HES dışında Arpalı Deresi ve kollarında üç HES daha projelendirildi. Bunlar Hanlı HES, Kireçli HES ve Ayşe HES’tir. İleride bu projelerinin tümünün hayata geçmesiyle Arpalı Deresi’nden bugün dahi zor olanaklarla karşılanan içme ve kullanma su ihtiyacı hiç karşılanamaz hale gelecektir.”

Bilindiği gibi daha önce de, HES’lere karşı mücadele eden köylüleri ve yaşam savunucularını ‘hain’ olarak niteleyen İNTES Başkanı Koçoğlu’nun, Senoz Vadisi üzerinde yapımı planlanan ve Atabey Enerji firmasına ait Başköy HES için vadide yapılması planlanan ÇED toplantısı 2. kez iptal edilmişi.

Koçoğlu gurubunun 5 ayrı HES projesinin bulunduğu Senoz Vadisi’nde Başköy HES için 9 Aralık’ta düzenlenmesi planlanan ÇED toplantısı, Senozluların tepkisi nedeniyle iptal edilmişti. İptal edilen ÇED toplantısı nedeniyle bu kez 20 Ocak 2012 Cuma günü yine Senoz Vadisi Uzundere Köyü’nde yapılması planlanan 2. ÇED toplantısı da kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb