Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
İstanbul’un yeşil vadisi AKP ‘cenderesinde’
ÜRÜN ADI
İstanbul’un yeşil vadisi AKP ‘cenderesinde’
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Bir zamanlar İstanbul’un “yeşil vadisi” olan Cendere Vadisi’nin başına gelenler hukuksuzluğun ulaştığı akıl almaz boyutu gözler önüne seriyor. “Çok önemli bir ekolojik alan hava sirkülasyonu önemli” denilen alan 70 kata kadar imara açıldı, Bilişim ve Spor alanına 8 dini tesis öngörüldü. Neden yine AKP…

İstanbul’un önemli ekolojik alanlarından olan Cendere Vadisi, AKP’nin kıskaçları altında. “Hava sirkülâsyonu önemli” denilen alan AKP’li Bekir Kılıç’ın önemli hissedarı olduğu EVYAP’ın devreye girmesiyle kentsel dönüşüm alanı ilan edildi ve 70 kata kadar yapılaşmanın önü açıldı. Eğitim, Bilişim ve Spor alanı olarak bölgede tarif edilen alana sekiz dini tesis öngören uygulama raporu sonunda bölgede geriye ufacık bir yeşil alan dahi kalmayacak. İşte Toplum İçin Şehircilik grubunun konuyla ilgili hazırladığı önemli rapordan bazı ayrıntılar.

‘İstanbul’un nefes borusuydu’

Galatasaray’ın yeni stadının yanından başlayıp kuzey ormanlarının içlerine uzanan Cendere Vadisi, İstanbul’un Boğaz’dan sonra ikinci önemli nefes borusu sayılıyordu. Bölge şimdi 70 kata varan yüksek ve yoğun yapılaşmanın alanı haline geliyor.

25 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçen karar üzerine Cendere Vadisi’nin bulunduğu alan kentsel dönüşüm alanı haline getirilirken, karar basında Türkiye’nin “Silikon Vadisi kuruluyor”şeklinde haberleştirilmişti. Kentsel dönüşüm uygulamalarının yol açtığı talana ve tahribatlara ilişkin aylık olarak raporlar yayınlayan Toplum İçin Şehircilik grubu bu ayki raporunda Cendere Vadisi’ni inceledi.

Hukuksuzluklar ‘cendereye’ aldı

Cendere Vadisi, 2006 yılında onaylanan Çevre Düzeni Planı’nda yeşil alan olarak tanımlanmıştı. 2009 yılında yeniden onaylanan Çevre Düzeni Planı’nda ise bir değişikliğe gidilerek alan yeşil alan dışında aynı zamanda Eğitim ve Teknoloji alanı olarak tanımlanmıştı.

İstanbul ve çevre düzeni açısından önemli hassasiyetleri de dile getiren 2009 yılı raporunda şu ifadeler yer aldı:

“Plan’da kentsel ve bölgesel yeşil alan olarak belirlenen kentin önemli ekolojik koridorlarından Cendere Vadisi’nin riskli jeolojik yapısı sel ve taşkınlara neden olduğundan, dere koruma alanı içinde her türlü yapı yapılması yasaktır. Bunun dışındaki yerleşilebilir alanlarda Vadi’nin ekolojik koridor niteliği göz önünde bulundurularak, hava sirkülasyonunu engellemeyecek nitelikte kültürel amaçlı kullanımlar, rekreasyon alanları ve spor tesisleri yanı sıra bilişim, iletişim ve ileri teknolojilerin geliştirildiği ve kullanıldığı tesislerin, ileri teknoloji enstitülerinin, ar-ge vb. birimlerinin yer alması öngörülmüştür.”

Yani, 2009 yılında yayınlanmış olan raporda bölgenin “ekolojik koridor” olduğu ve burada hava sirkülasyonunun son derece önemli olduğu belirtilerek, bunu engellemeyecek nitelikte ileri teknoloji tesisi kurulmasına izin verilmişti.

Raporun üzerinden sadece 2 yıllık bir süreç geçmesine rağmen şimdi bölgeye 70 katlık rezidanslar yapılmasına onay verildi.

Konut da nereden çıktı?

Cendere Vadisine dair hazırlanan bu 1 / 100 000 ölçekli planın ardından hazırlanan 1 / 5000 ve 1/ 1000’lik planlar İmar Yasası gereği üst ölçekli plana uygun olması gerekirken bu yasa Belediye kararıyla açıkça ihlal edildi.

1/5000 planda, Çevre Planı’nda Vadi için öngörülmemesine rağmen, Konut, Ticaret ve Turizm kullanımları getirildi. Üstelik bu kullanımların kapladığı alan gerek yeşil alan gerekse de Eğitim ve Teknoloji alanlarının çok üzerinde olarak tasarlandı.

Yine bir başka yasa tanımazlık ise yoğunluk ve yüksekliklerle ilgili gerçekleştirildi. Üstelik 2009 yılındaki raporda“İstanbul’un en önemli koridorlarından biri, hava sirkülasyonu önemli” denmesine rağmen, 1/1000 ölçekli planda 70 kat gibi bir yüksekliğe izin veriliyor.

Yeşil alan kalacak mı?

Açıkça hukuksuz uygulamalara imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üst ölçekli plan, teknoloji alanı için toplam alanın yüzde 10’unu aşmayacak bir yapılaşma hakkı öngörülürken, yeni uygulamaya göre yeşil alanda, teknoloji alanı da konut, ticaret ve turizm alanlarının yanında oldukça küçük bir alan kaplar hale geldi.

‘Belediye AKP’ye rant yaratmak için var’

Toplum İçin Şehircilik grubunun hazırladığı rapora göre Belediye’nin kendi hazırladığı bu raporları açıkça çiğnemesinin de önemli nedenleri var.

Vadide bulunan arazilerde en büyük paya EVYAP grubu sahip. Grubun önemli hissedarlarından olan Bekir Kılıç, AKP’nin Kartal Belediye Başkan adayıydı.

‘Spor değil, dini tesis’

“Kentsel Bölgesel Yeşil ve Spor, Eğitim-Bilişim ve Teknoloji” alanı yapılacak yerlere dair belediyenin aldığı kararda, spor alanları toplam tesislerin yüzde 1,7’sine denk geliyor.

Aynı kararda tam sekiz adet dini tesis yer alırken, üç adet ilköğretim alanı, iki adet ortaöğretim alanı, dört adet spor alanı, beş adet sosyal tesis, üç adet sağlık tesisi, üç adet idari tesis ve bir belediye hizmet alanı belirlenmiş durumda.   (soL.Haber merkezi)

 

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb