Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Bu bir ‘yavaşlatılmış soykırım’ mı
ÜRÜN ADI
Bu bir ‘yavaşlatılmış soykırım’ mı
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Çanakkale Çevre Platformu’ndan (ÇEP) yapılan açkılamada, Kazdağları’nda çok uluslu altın tekelleri taşeronları aracılığı ile uzun zamandır yürüttükleri sondaj çalışmalarını tamamlamak üzere olduğuna dikkat çekilerek, “Fırsat bulurlarsa yakında işletmeye geçeceklerdir. Sondaj çalışmaları sırasında ormanlık alanlar delik deşik edilmiş, yeraltı suları iyisi kötüsü birbirine karıştırılmış, 100 binlerce ton su kullanılmıştır. Ayrıca, kullanılan bentonit, polimer ve gres yağı ile sular kirletilmiştir”dendi.

Sondaj çalışması yapılan tüm köylerin içme suları Lapseki Şahinli, Bayramiç Kuşçayırı, Çan Söğütalan, Bayramiç Muratlar, Çan Kızılelma ve Çanakkale Kirazlı da olduğu gibi kirlendiğine, içilemez hale geldiği belirtilen açıklamada, “Adı geçen köyler şimdi damacana suyu içmek zorunda kalmıştır. Yine sondaj yapılan köylerin hemen tamamında kirlenmiş sulardan içen hayvanlar ölmüş, bu ölümlerin üzeri şirketler tarafından hayvan sahiplerine ödenen paralarla örtülmeye çalışılmıştır. Yine bu suları tüketen köylerde yaşayanların sağlıkları bozulmuş, muhtemeldir ki zamansız ölümler de gerçekleşmiştir. Bu afetler zararsız olduğu iddia edilen sondaj çalışmaları döneminde yaşanmıştır” dendi.

Çanakkale ÇEP açıklamasında, şirketlerin işletmeye geçmesi durumunda tüm ağaçların kesileceği, dağların doruklarında 600 metre çapında, 400 metre derinliğinde çukurlar açılıacağı, siyanürle altın çıkarmaya başlanması halinde de tehlikenin boyutları çok daha büyük olacağı öne sürülerek, “Tüm yeraltı ve yerüstü suları zehirlenecek, toprak kaymaları sonucu dağlar köylerin üzerine yıkılacak, hava kirlenecek, tüm tarım alanları dolayısıyla tarımsal üretim zarar görecektir. Bir yıl önce Kütahya’da ve geçen günlerde Erzincan İliç’te olduğu gibi atık barajları yıkılabilecek ve büyük felaketler yaşanabilecektir” dendi.

‘En büyük insanlık suçu’

Altın madeni işletmelerinin işletme sürelerinin 10-15 yıl olmasına karşın Balıkesir Balya’da ve Kıbrıs Lefke’de olduğu gibi çevreye gelişi güzel atılmış atıklardan yörede yaşayan tüm canlılar olumsuz etkileneceği iddia edeline açıklamada, “Amansız hastalıklara yakalanacaklar, tüm varlıklarını da tedavi giderlerine harcayacaklardır. Kısacası yaşam alanları yok olacak ölümler artacak ve göçler yaşanacaktır. İşte bu yaşanacakların adı ‘yavaşlatılmış soykırım’dır. Yani, en büyük insanlık suçlarındandır” dendi.

‘Atık Hisar Bararjı’na dönüşecek’

Sözkonusu şirketlerin bugüne kadar Lapseki Şahinli, Bayramiç Kuşçayırı, Çan Söğütalan, Bayramiç Muratlar köylerinde  yoksul ve onurlu insanların direnişi yüzünden ÇED Halkı Bilgilendirme Toplantılarını yapamadığı,“toplantı yapılamadı” tutanağı ile yetindiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle dendi: “23 Şubat Perşembe günü saat 10.00′da Çan Kızılelma köyünde, aynı gün saat 15.00′te de Çanakkale Kirazlı köyünde ÇED Halkı Bilgilendirme Toplantısı yapılacaktır. Özellikle Kirazlı bölgesinde yapılacak maden işletmesi Atik Hisar Barajı su toplama havzasında kalmaktadır. İşletme faaliyetleri sonucunda erozyonlar nedeni ile Atik Hisar Barajının ömrü kısalacak, baraj arsenik, kurşun, civa, molibden gibi ağır metallerle kirlenecek şu anda barajdan su içen 150 bin kişinin yaşamı risk altına girecektir. Atik Hisar Barajı böylece ‘Atık Hisar Bararjı’na dönüşecektir. ÇED Halkı Bilgilendirme Toplantıları’nda altın şirketlerinin para vererek kendi çıkarlarına uygun hazırlattıkları raporlar sözde tartışılıp, konu ile bilgisi olmayan yöre halkına yutturulmak istenmektedir. Ancak başta kadınlar olmak üzere yörede yaşayan onurlu insanlar, bu oyunu diğer köylerde olduğu gibi Kızılelma ve Kirazlı köylerinde de bir kez daha bozacaktır.”

Açıklamada ayrıca, konuya duyarlı tüm Çanakkaleli yaşam savunucularını Kızılelma ve Kirazlı köylerinde yapılacak ÇED  Halkı Biligilendirme Toplantıları’na davet ederek, “Bu amaçla 23 Şubat Perşembe günü saat 07.00′de Belediye eski garajı önünden Kızılelma ve Kirazlı köyüne, saat 13:00 te de aynı yerden Kirazlı köyüne araçlar kaldırılacaktır. Yöreden hava soluyan, su içen, beslenen tüm yurttaşlarımızı soykırıma dur demek için kendi araçları da dahil Kızılelma ve Kirazlı köyüne çağırıyoruz. Buradan işlenen soykırım suçuna seyirci kalanları, söz konusu çok uluslu şirketleri Çanakkale’ye çağıran işbirlikçileri şiddetle kınıyoruz. Tüm yetkilileri de son kez göreve çağırıyoruz” dendi.

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb