Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Ulukışla’da devlet-madenci şirket birlikteliği bir kez daha sarsıldı
ÜRÜN ADI
Ulukışla’da devlet-madenci şirket birlikteliği bir kez daha sarsıldı
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde maden arama ve işleme faaliyetlerine soyunan Aydın Doğan’ın da ortakları arasında bulunduğu “Gümüştaş” adlı madenci şirketin kanunsuz hareketleri bir kez daha altın karşıtı mücadelenin engeline takıldı.

Arama faaliyetlerinin yürütmesi mahkemece durrdurulan şirketin, işletme faaliyetlerinde bulunma projesi ile Tepeköy’de kurduğu tesisleri faaliyete geçirmesi üzerine Niğde İl Özel İdaresine yapılan ihbar sonrasında, tesislere giden heyet tarafından şirketin işyeri ve çalışma ruhsatı almadan faaliyete başladığı saptanarak, işletme tesislerinin kapatılmasına karar verildi. Ekoloji Kolektifi’nden yapılan açıklamada, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, bu yönde bir başvuruda dahi bulunmadan faaliyete başlamak, Gümüştaş’ın ilk kanunsuz eylemi olmadığı belirtilerek, “Ulukışlalıların emeğine, doğasına göz dikerek yola çıkan altıncı şirket, 2009 yılından beri hukuka aykırı eylemler sergilemekten geri durmuyor” dendi.

Açıklamada, 2009 yılında maden arama ve işletme faaliyeti yürütmek amacıyla Niğde Ulukışla’ya gelen madenci şirket halkın tepki göstermesi üzerine, önce Maden, sonra da Hasangazi ve Porsuk köylerinde barınamayacağını anlayınca gözünü Tepeköy’e dikerek, Maden Köyü’nden çıkartacağı altınları, Tepeköy’de işletmeyi planlamaya başladığı vurgulandı.

Açıklamada, şirketin işletme tesisini kurmak için Ulukışla’ya bağlı Porsuk ve Hasangazi köylerinin sulama göletinin bulunduğu alanda hazineden arazi almak için girişimlerde bulunduğuna dikkat çekilerek, “Daha önce Niğde İl Özel idaresi tarafından Porsuk Göleti’nin tamamlanması amacıyla kamulaştırılan araziyi hukuka aykırı olarak satın aldı. Aksaray İdare Mahkemesi’nde açtığımız davada, mahkeme, arazinin satış işlemini, Kamulaştırma Kanunu’nca öngörülen yasal prosedüre uymaksızın yapılmış olması nedeniyle iptal etti. Niğde İl Özel İdaresinin, verilen mahkeme kararını uygulamaması, yapılan başvuruya yanıt vermemesi üzerine 2011 yılı Eylül ayında idareciler hakkında suç duyurusunda bulunuldu” dendi.

Açıklamada, suç duyurusunun ardından şikâyet edilen Vali, İl Özel İdaresi’nin diğer yetkilileri, apar topar İl Genel Meclisi’nde aldıkları kararla, arazinin Aydın Doğan’dan 159 bin 300 TL bedelle satın alınarak eski mal sahiplerine iadesine yönelik süreci başlattığı belirtilerek, “Davacılarla Niğde İl Özel İdaresi arasında yapılan yazışmalar sonrasında, arazinin 1100 TL karşılığında ‘gerçek sahiplerine’ geri verilmesine karar verildi. Şirketin Maden Köyü’nde, arama faaliyetleri ile ilgili olarak, 2011 yılının Nisan ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen ÇED olumlu kararına karşı açtığımız davada, Aksaray İdare Mahkemesi tarafından, şirketin arama faaliyetlerinin yürütmesi durduruldu” dendi.

Ekoloji kolektifi açıklamasında, şirketin maden arama faaliyetlerinin yürütmesinin durdurulmasına aldırış etmeyerek çıkaracağı altını işleteceği sahaya ilişkin çalışmalar yürüttüğü, kanunsuz eylemleri altın karşıtı hareketin engeline takıldığı kaydedilerek, “Tepeköy’deki işletme tesisi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu dahi yapmadan faaliyete başlatılması nedeniyle kapatıldı” dendi.

Ulukışlalıların meşru mücadelesi karşısında barınamayacaksınız !

Açıklamada ayrıca, “Yargı tarafından verilmiş kararı, ancak haklarında suç duyurusunda bulunulmasından sonra uygulayan idarecilerin, aldıkları ihbar üzerine hareket ederek şirketinin kanuna aykırı olarak faaliyete geçtiğini yakalaması, görev gereği yürütülmesi gereken denetim mekanizmasının pratikte ancak görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin suç duyurularının itici gücüyle yürüdüğü hakkında da ipucu veriyor” dendi.

Gümüştaş’ın, arama ve işletme faaliyetine ilişkin olarak eş zamanlı ÇED süreci başlatması, arama faaliyetinin yargı tarafından yürütmesinin durdurulmasına karşın işletmeyi biran önce faaliyete geçirmek amacıyla yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi gösterdiği iddia edilen açıklamada, şöyle dendi: “Teşvik politikaları, doğayı hammadde olarak sermayenin kullanımına açan mevzuat değişiklikleri ve denetimi sıfırlayan uygulamalar sermayenin açlığını gidermeye yetmiyor. Altıncı şirketin bu açlığı, bugün, tesisin mühürlenmesinin hemen ardından Tepeköy’deki altın karşıtı yurttaşların tehdit edilmesine kadar varıyor. Bir yandan da aralarında nüfuzlu bürokratların da bulunduğu bir ikna heyetiyle altın karşıtı yurttaşlar evleri ziyaret edilerek dava açmaktan vazgeçirilmeye çalışılıyor. Ulukışla köylülerinin altın karşıtı mücadelesi karşısında köşeye sıkışan Gümüştaş Şirketi’nin telaşı hukuksuz eylemleriyle daha da büyüyor.”

Açıklamada, doğaya, emeğe, yaşama siyanürüyle zehir saçmaya çalışan altıncı şirketin sorumlularına ve şirketle işbirliği içerisinde hareket eden idarecilere seslenildiği belirtilerek, “Doğayı, emeği yok sayan kanunsuz eylemleriniz Ulukışlalıların meşru ve haklı mücadelesi karşısında barınamayacak. Ulukışlalıların mücadelesinin meşruiyeti, şirketler lehine eğilip bükülen kanunlar ve idari uygulamalar karşısında kendi öz gücü ve demokrasi iradesinden beslenmeye devam edecek. Kendi lehlerine kanun ve teamül yaratanlar, tıpkı şimdi olduğu gibi, her yeni hukuksuz eylemde halkın iradesini karşısında bulmaya devam edecek. Çünkü bizler, emeğe ve doğaya hükmetmeye çalışan her müdahaleye karşı doğayla birlikte özgürleşmeyi seçenler olarak hala Ulukışla’da, hala her yerdeyiz!” dendi

 

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb