Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Çıralı’da inşaata validen durdurma
ÜRÜN ADI
Çıralı’da inşaata validen durdurma
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Köylülerinin 10 gün önce başladığı beş gündür nöbete çevirdiği Çıralı’yı koruma çabası şimdilik sonuç verdi. Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, tahsis ve kiralama sonucu yapılmak istenen mesire yeri inşaat çalışmalarını yürütmeyi durdurma ve iptal istemli davanın kararı gelinceye kadar durdurdu.

Valinin emrini, alanda nöbet sürdüren halka, bölgede görev yapan jandarma duyurdu. Bölgede çadırlı nöbet başlatan köylüler ve çevreciler, aldıklara habere çok sevindiklerini belirterek,“Çıralı halkı olarak duyarlılığımıza sessiz kalmayan Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ulupınar Köyü Muhtarlığı, SS Ulupınar Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Kaş Platformu, yaptımarı ortak açıklamada, “Bizi asıl sevindirecek olan haberin, mahkemeden yürütmeyi durdurma ve davanın istediğimiz gibi sonuçlanması olacağını da paylaşıyoruz” dendi.

Açıklamada ayrıca, “Çıralı koruma çalışmalarımızı günlerdir destek veren başta basın mensupları olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki ve dünyanın diğer ülkelerinden destek olan doğa severlere, dolayısıyla tüm dostlara çok çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dendi.

‘Yapılacak inşaat yasal değil’

Açıklamada ayrıca, Çıralı’da mesire yeri kurulmasına neden karşı çıktıkları, şöyle açıklandı: “Bu konuda Antalya İdare Mahkemesi’nde açılmış dava var. Bu davada yapılan işlemlerin açıkça kanun ve yönetmeliklerle aykırı olduğu belli. Bu nedenle idare mahkemesinin bir an önce yürütmeyi durdurma kararı vererek çıkması muhtemel olumsuz olayların önlenmesini bekliyoruz. Antalya Valiliği’nin, Çıralıda yürürlükten kalkmış yönetmeliğe göre kiralama-tahsis yapılması sebebiyle devlet memurlarının haklarında soruşturma yapmak üzere ön incelemeci atanması bekliyoruz. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 28 Temmuz 2011 tarih ve 211/15 sayılı olurları ile tescil edilen Çıralı C Tipi Piknik Mesire Yeri , aslında 3 Ağustos 2005 tarih ve 2005/9264 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılmış olan 28 Temmuz 1985 tarih ve 18825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Kulüpleri yönetmeliğinin 35/c maddesi gereğince ‘belirli esas şartlarda’ ve 2886 sayılı kanun hükümleri gözetilerek senelik 5 bin TL (tahmini bedelle) Antalya Ormanspor’a kiraya verilmiştir. Yönetmelikteki bu esas şartlardan yine dosyada bulunan ve Antalya Orman İşletme Müdürü Mitat Uyan tarafından 28 Temmuz.2011 tarihinde imzalanarak onaylanan kira şartnamesinin 22. Maddesi ‘Kiracı bu hakkını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez amacı dışında kullanamaz’ şeklindedir.”

Sponsorluk iletişim olanakları için yapılır

Açıklamada ayrıca, şöyle dendi: “Oluş ve kabule göre bu amir hükme, ayrıca spor kulüplerini bağlayan 16 Haziran 2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği’nin amacına ve şekil şartlarına aykırı olarak Kiracı Antalya Orman Spor Yöneticileri tarafından sözkonusu 18 bin 297 metrekare alan üzerindeki hakları yıllık 55 bin TL gibi çok düşük bir bedelle ve 10 yıllığına Sponsor Sözleşmesiyle Hüseyin Gedik’ e devredilmiştir. Sponsorluk, bu yönetmelik kapsamındaki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla ‘iletişim olanakları karşılığında’ ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasını, ifade eder. Her ne kadar Sponsorluk Sözleşmesi başlığıyla sözleşme yapılsa da basında geniş yer aldığı üzere; içeriğine ve uygulamasına bakıldığında, yapılanın açıkça işletme haklarının devredilmesi ve kiralama olduğu anlaşılmaktadır. Kira Şartnamesi, 2886 sayılı Kanun ve Sponsorluk Yönetmeliği göz ardı edilerek, anılan Kanun ve Yönetmeliğe karşı hilenin , muvazaanın hukuk düzeninde, hukuk Devletinde korunamayacağı ve suç olduğu tartışmasızdır.”

Kemer Kaymakamlığı’nın da 20 Ocak 2012 tarihli, 253 sayılı yazısında yaptırdığı tahkikat neticesinde bunun“kiralama” olduğunu saptadığı belirtilen açıklamada, “Sözleşme ile yapılan Ormanspor adına iletişim olanakları karşılığında mesire yeri düzenlemesi değildir. Fiilen bu yerin üçüncü şahıs tarafından inşa edilmesi, 10 yıl bu şahıs tarafından kiracı olarak yüksek karla işletilmesi ve süre sonunda da uzatılması Sözleşmesi-Kontratıdır” dendi.

Bölgede, mesire yeri yapılmaya müsait birçok yer bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu yer ise Hüseyin Gedik’in oteline yakın mesafede, denize sıfır noktada, 18 dönüm, 1.Derece Doğal Sit alanı ve nesli tükenmekte olan Caretta carettaların yuvalama alanıdır. Gedik tarafından yapılacak, ilave edilecek tesislerle günlük 15-20 bin TL kazanabileceği, ancak doğal hayatın telafi edilemeyecek şekilde zarar göreceği, bu şartlarla nasıl sözleşme yapıldığını hukuk ve mantık çerçevesinde izah edemedikleri ifade edilmiştir” dendi.

 

ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb