Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
HAKKIMIZDA
hakkımızda

"Türkiye' de ve Dünyada yöneticiler ve siyasetçiler 'dünyayı kurtaracak' çözümlerin uzağındalar. Çevre duyarlılığı anlamında çocuklarımızı çöp toplamaya gönderiyorlar ya da sağlığa zararlı kimyasallar taşıdığı herkesçe bilinen şehir suyunu '20 gündür şehir şebekesine veriyoruz, kimseye bir şey olmadı' diye övünebiliyorlar" diyorlar.

"Yaşanabilir bir çevrede yaşamak bir haktır. Hak; hukukla korunur":

  • Çevre ihlalleri karşısında ortaya çıkan hukuk çabalarını birleştirmek ve yurtaşın ulaşabileceği hak arama yollarını oluşturmak,
  • Çevre alanındaki hukuk mevzuatını geliştirmek, mevzuatın eksik ve yanlışlarını düzeltmek ve geliştirilmesine katkı yapacak çabaları birleştirmek,
  • Kamuoyunu çevrenin hukuk yoluyla korunması konusunda aydınlatmak, küresel iklim felaketi senaryoları karşısında yapılabilecek bir şeyler olduğunu hatırlatmak, İnsanlara iyi bir çevrede yaşamanın bir hak olduğu bilincini anlatmak, bu bilinci yaygınlaştırmak.

1982 Anayasasında çevre hakkına ilişkin düzenlemede çevre ihlalleri ile ilgili olarak, zarar görme koşulu aranmaksızın tüm yurttaşlara dava açma hakkının tanıma ve Danıştay’ın bu doğrultudaki kararları son derece olumlu ve önemli olduğunun altını çiziyor.

"Çevrenin idari işlemler veya idari kararlar yanı sıra hukuk yoluyla korunması için gerekli olan, bu yasal mevzuatın yurttaşlarca kolayca kullanılabilmesini ve anlaşılır hale getirilmesini sağlamaktır.Bu bakımından düşünüldüğünde,çevre ihlali oluştuğunda, bilgiyi paylaşmak ve bu bilgiyi kamuoyu bilgisine taşımak kadar, ihlal karşısında sınırlamalar getirecek olan hukuk yoluna başvurma yollarını oluşturmak da önemlidir."

 

MİSYONUMUZ

•  Çevre ihlalleri karşısında ortaya çıkan hukuk çabalarını birleştirmek ve geliştirmek,

•   Çevre alanındaki hukuk mevzuatının yanlışlarını düzeltip eksiklerini gidermek, çevre hukuku alanında yapılacak yeni  düzenlemelerde evrensel hukuk normlarına uygunluğu konusunda danışman olmak,

•   Kamuoyunu çevrenin hukuk yoluyla korunması konusunda aydınlatmak ve vatandaşlarımızın kolaylıkla kullanabileceği hak arama yollarını oluşturmak,

•   Barışçıl, demokratik bir yapılanma ile çevrenin hukuk yoluyla korunmasını sağlamaya çalışırken her türden insani ve doğal değerin muhafaza edilmesine gönüllü hizmet etmek,

•   Çabalarımızla sadece hayatımızı idame ettirmemizi sağlayan doğal değerlerimizi, toprağın, suyun ve havanın korunması ile birlikte insanı da doğal yaşamın en bilinçli varlığı olarak korumak.

•    Toplumu özellikle de gençleri ve çocukları çevre hakkında bilinçlendirmek amaçlı eğitim programları düzenlemek

•    Doğal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan kültürel varlıklarımızın ilkelerimiz çerçevesinde korunmasını sağlamak

•    Çevre için çalışan her türlü kurum kuruluş ve örgütle ortaklaşa hareket ederek hukuki destek sağlamak

•    Toplumun her bireyinin tespit ettiği çevre ihlalleri konusunda bireysel olarak yapacağı başvurularda kişiye  hukuk yolları konusunda rehberlik ederek hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olmak. 

maviweb